CímlapBelépés/Reg.KilépésÉszrevételekTartalomjegyzékLinkajánlóEmail

Apajpusztai Közlemény
Dátum: 2013. August 18. Sunday, 18:19 Szerző: akac

Belföld
Apajpuszta​, 2013. augusztus 18., KÖZLEMÉNY a Magyarok Országos GyûlésénKároly Lengyel

13:26 (4 órája)Orosházi Ferenc kérésére tisztelettel küldöm az alábbiakat, egyben megköszönve a mielõbbi, és legszélesebb körben terjeszteni kínált következõket:

------

További információk:
 

A Közlemény közzétételével kapcsolatosan informálódtam, és a következõket tudtam meg:

 

A közleményt Orosházi Ferenc beszéde részeként olvasta fel.

A közlemény tartalmát nem egyeztette a szervezõkkel, így az nem tekinthetõ a Magyarok Országos Gyûlésének hivatalos dokumentumának.

 

Megjegyzés:
 

A Közlemény megfogalmazójának célja érthetõ, de nem kellõen átgondolt.

 

Takács András


KÖZLEMÉNY
Százezernyi magyar a térben a Magyarok Országos Gyûlésén 2013. augusztus 18-án Apaj pusztán, az alábbiakról döntött:
1.                            A 2011. április 25-tõl hatályosnak mondott Alaptörvényt megkifogásolja, melynek érvényessége ezen döntés értelmében ott helyben, megszûnt a továbbiakban létezni.


Ezen okból kifolyólag visszatértünk az 1989. október 23-án délben kikiáltott Alkotmányhoz, amely kimondja, hogy alkotmányozni csak népszavazás útján lehetséges.


2.                            A Magyar Nemzet jelen lévõ képviselõi – sportszerûen – vállalják a megmérettetést, hogy népszavazás döntse el, valódi népakarat formájában, hogy a jelenlegi pártokrácia diktatúrája, vagy Történelmi Alkotmányunk igazságos keretei között képzeli-e el az Ország jövõbeni létét.


A népszavazás általi megmérettetés felvállalása az alábbi feltételek teljesítése mellett érvényes:


a./ Az Országgyûlés 2013 õszi ülésének elsõ munkanapján, 2013. szeptember 9-én, egyértelmûen, visszavonhatatlanul döntsön az alkotmányozással kapcsolatos népszavazás kiírásáról.


b./ A Magyar Televízió 1-es csatornája, a DUNA Televízió, valamint a Kossuth Rádió irányítását adja át a nemzeti oldalnak, egyben biztosítsa az említett két televíziós csatorna valamint a Rádió mûködtetésének anyagi feltételeit.


c./ Az Országgyûlés rendelkezzék továbbá arról, hogy az Országban minden(!)  hirdetési felület 50 százaléka a nemzeti oldalt illesse, annak anyagi feltételeinek biztosítása mellett.


A Televíziók és a Rádió kuratóriumainak szellemi összetételérõl a nemzeti oldal gondoskodik, melynek érvényessége a Magyar Nemzeti Hadsereg (2011.szeptember 1-én a Magyar Nemzet érdekében életre hívott)– nem keverendõ össze a Magyar Honvédséggel – ügyeletes Parancsnokságának jóváhagyásának függvénye.


3./                          Amennyiben az Országgyûlés az elsõ õszi ülésnapján (2013. szeptember 9.) déli 12 óráig nem teljesíti a 2. pontban foglaltakat, úgy a Magyar Nemzet nem ismeri el az 1989. október 23-án kihirdetett Alkotmányt sem, mivel az, az 1947. évben bizonyítottan választási csalás (kék cédulás), valamint idegen, szovjet fegyveres erõk általi megszállás alatt megalkotott jogi folyománya. Törvénytelenség pedig jogot nem alapít.

Ezzel visszatértünk az 1944. március 19-éhez, a német II. Világháborús erõk bevonulását megelõzõ közjogi állapothoz, ami nem más, mint:


a MAGYAR KIRÁLYSÁG


2013. szeptember 9-én déli 12 órakor, ha és amennyiben az Országgyûlés nem hoz végérvényes döntést a megadott feltételek mellett a népszavazás kiírásáról, ettõl a pillanattól kezdve az ország államformája ISMÉT automatikusan:


MAGYAR KIRÁLYSÁG4./                          Történelmi Alkotmányunk többek között az 1222-ben megalkotott Aranybulla, soha el nem évülõ megállapítására épül, miszerint a Nemzetnek nemcsak, hogy joga, hanem kötelessége az ellenállás, ha törvényes jogaiban az éppen uralkodó hatalom korlátozza.

       

Ebbõl fakadó – soha el nem évülõ – jogunknál fogva 2013. szeptember 9-étõl általános munkabeszüntetést hirdetünk, országos félpályás útlezárásokkal, melyet az élet minden területére kiterjedõ teljes blokáddá alakítunk, amennyiben fenti nap déli 12 óráig az Országgyûlés nem hoz határozatot a népszavazás kiírásáról a megadott feltételek teljesítése mellett.


Az útzárakat, a munkabeszüntetéseket, a jelenlegi hatalom mûködési rendszerének teljes bojkottját, a Magyar Nemzet önrendelkezési jogának megvalósításáig fent tartjuk!5./                          Sem a Magyar Királyságnak sem annak teljes lakosságának nincs semmilyen felvett hitele, ezért sem az Országnak, sem az egyéneknek nincs adóságból fakadó, bármiféle fizetési kötelezettsége.

                              

Magyar Nemzet jelen lévõ, és ezen határozatról akaratukat egységben kinyilvánító tagjai úgy döntöttek, hogy az összes pénzüket kiveszik a magyarországi pénzintézetekbõl.


                               Több adót ennek a rendszernek nem fizetnek, és meghatározatlan ideig megtagadják a közüzemi számlák rendezését is. A határozatban résztvevõk a fentiek haladéktalan megtételére szólítják fel minden Magyar Testvérüket.


6./                          A jelenlévõk felszólítják az összes magyar rendvédelmi, fegyveres testület, és a katasztrófa elhárítás tagjait, hogy szigorúan esküjükhöz híven cselekedjenek, nem feledvén, hogy a Magyar Nemzet és nem pedig idegen hatalmi érdekek és azok kiszolgálóinak védelmére tettek fogadalmat.


7./                          A jelenleg parlamenti demokrácia megbukott. Többszörösen elárulták Hazánkat a parlamenti képviselõk – néhány üde kivételtõl eltekintve –, bebizonyítván nemzetidegeneket feltétel nélkül kiszolgáló készségüket.


A Magyar Nemzet kiáll a végsõkig azon döntése mellett, hogy a jelenlegi hatalommal nem alkudozik, nem tárgyal, csak és kizárólagosan a hatalom átadásának békés formájáról. Amennyiben erre a hatalom jelen birtokosai nem hajlandóak, Isten színe elõtt felelnek minden nem kívánatos esemény esetleges bekövetkeztéért.

Kihirdetve:


Apaj pusztán, 2013. augusztus 18-án, déli 12 órát követõen a Szent Korona tiszteletében.


 
  Kapcsolódó linkek
· Több hír: Belföld
· Több hír: akac


Legolvasottabb hír ebben a rovatban:
Belföld:

Apajpusztai Közlemény


  Hír értékelése
Értékelés: 3.4
Szavazat: 5


Értékeld ezt a hírt:

Kiváló
Nagyon jó
Jó
Átlagos
Rossz


  Parancsok

 Nyomtatható változat Nyomtatható változat


Kapcsolódó rovatok

Közlemények

Az elsõ oldal indítása óta Ön a(z): Site Meter látogató
Ajánlott felbontás: 1024x768 MSIE 6.0
2003-2008 Š SZMM
Weboldallal kapcsolatos
tartalmi észrevételek: ta@szmm.hu
technikai észrevételek: info@szmm.hu
Szabad Magyarországért Mozgalom
MOVEMENT FOR A FREE HUNGARY
1151 Budapest, Fõ út 36.
Tel: 1/306-5863; Üzenet:06 70 600 9741
Internet: www.szmm.hu

            Kérjük, látogassa meg testvér szervezetünket: www.ömp.hu 

Szervezetünk NEM nonprofit szervezet, mivel nem voltunk hajlandók politikamentességi nyilatkozatot tenni, ezért a számunkra küldött adomány az adóalapból nem írható le. Ha ennek ellenére mégis volna, aki támogatna minket, úgy az vegye fel a kapcsolatot szervezetünkkel:


Ez a weboldal a PHP-Nuke Web portál rendszer segítségével jött létre, mely a GNU/GPl licensze alatt áll.

ilahi youtalkin windows7home replies