CímlapBelépés/Reg.KilépésÉszrevételekTartalomjegyzékLinkajánlóEmail

Citotoxikus szerekkel tömegesen gyilkolják a tájékozatlan embereket
Dátum: 2014. June 23. Monday, 09:31 Szerző: akac

Tények és dokumentumok


Az alábbi bejegyzést Susanne Sauerland juttatta el hozzánk e-mailen azzal a kéréssel, hogy terjesszük.


Elõszó
Gyógyszerésztechnikusi alkalmazottként évek óta foglalkoztat engem ez a téma, de valójában nyomja a lelkemet, mert olyannyira komplex és döbbenetes, hogy röviden nem is tudom leírni. Ezért néhány általános gondolat az ügyre vonatkoztatva talán nem is teljesen elfogadható, mert iszonyú sok embert érint, és sajnos az érintettek száma egyre nõ.
Az alábbi információk nem csak szakmai lapokból, könyvekbõl vagy különbözõ internetes oldalakról származnak. Nemcsak magánemberként, de a munkámból kifolyólag közvetlenül a frontvonalról is szereztem tapasztalatokat.
Az aktuális agymosó médiák a rákkal kapcsolatban mostanában azt sulykolják belénk, hogy az utóbbi években a rákos megbetegedések száma drámaian emelkedett és jelenleg mind Németországban, mind Amerikában a teljes lakosság 25%-a rákban hal meg.
Ez a hír beprogramozza az emberi agyba, hogy: "Rákos diagnózis, meghalok", és ezzel a félelemkeltéssel óriási hatást ér el. Mivel az ember semmi mással nem támadhatóbb és manipulálhatóbb, mint a félelemmel, ez a hír már önmagában berántja õt a gyógyszeripar zsivány spiráljába.


Ha tehát utolér minket az összes lehetséges diagnózis legborzasztóbbika, halálfélelemmel bénultan és megzavarodva fordulunk az onkológushoz, hogy meghozzuk magunkról amegfelelõ döntést. Végül is manapság már elfogadott, hogy a rák egyenlõ a halálos ítélettel, ezért alávetjük magunkat a szenvedésnek.
Tapasztalataimat és az ebben a beszámolóban leírt tényeket azoknak az érintett embereknek ajánlom, akik segítségre szorulnak a döntés meghozatalában annak érdekében, hogy a diagnózis elsõ sokkja és a jövõjüktõl való páni félelmükben ne hagyják, hogy bármit megtegyenek velük.
Az olcsó vagy az ingyenes és a nem szabadalmaztatható rákos kezeléseknek politikailag a legcsekélyebb esélye sincs az engedélyeztetésre. Agyonhallgatják, elnyomják, nevetségessé teszik és hiteltelenné teszik õket. Rákos betegek millióitól és százmillióitól szándékosan megvonják a szükséges terápiát és a gyógyszerlobbi alantas profitéhsége miatt gyötrelmes kínok között kell meghalniuk.
Ez egy állami jóváhagyással történõ tömeggyilkosság. A sugár- és kemoterápia rombolja az egészséges sejteket, károsítja az immunrendszert, önmagukban pedig fokozottan rákkeltõk!!! Ez az orvostudományi eljárás az oka a rákos elhalálozások számának rohamos növekedésének. Mert a betegek nem a rákos betegségbe halnak bele, hanem a kemoterápia következményeibe. Gyakran azért, mert a szervek felmondják a szolgálatot.
A cinikus módon orvostudománynak nevezett értelmetlen csonkítás (mûtétek), égetés (sugarazás) és mérgezés (kemoterápia) "tudomány" fedõnév alatt, legálisan elkövetett kínzás és gyilkosság annak érdekében, hogy a hatalmas és globális gyógyszeripar, valamint a bûnözõ gyógyszerlobbi garantálja magának a milliárdokra rúgó profitot és hogy elérje a maximumot.
Egy kemoterápiás "blokk" kb. 40.000 Euróba kerül. Már egyedül itt fel kell hogy vetõdjön a kérdés, vajon miért kerül majdnem kivétel nélkül minden kemoterápiás szer ennyire aránytalanul sokba, amikor pl. a fájdalomcsillapító szerek vagy a pajzsmirigyhormonok ára 10 Euro alatt van. A betegeknek - ha túlélik - 10 blokkot kell átszenvedniük. Évente 400.000 a rákos betegek száma Németországban. A gyógyszeriparnak ez minden évben 16 milliárd Eurós bevételt jelent - csak a kemoterápia!
Ezt az egészségbiztosító fizeti. Vagy mondjuk úgy, hogy a sínylõdõ áldozatok?
A háború végétõl kezdve a gyógyszeripar forgalma évrõl évre egyre növekszik, mely 2002-ben közel 320 milliárd Euró volt - ez a német bruttó szociális termék 12,5%-a!
Csakis emiatt a Német Szövetségi Köztársaság "egészségügyi" kiadása 1950 óta több százszorosára nõtt. Ez fordított arányban áll a népesség katasztrofális egészségügyi állapotával.
Milyen "gyógyszerek" kerülnek bevetésre a kemoterápia során?
Amikor az onkológusok a kemoterápiáról beszélnek, akkor egy gyógyszeres kezelésre gondolnak, amelyet citosztatikumnak vagy citotoxikumnak is neveznek (jelentése: sejtekre mérgezõ hatású szer).
A citosztatikumok erõsen mérgezõ anyagok, melyek elsõsorban minden gyorsan osztódó sejtet elpusztítanak, például a vérsejteket, a csontvelõt, a nyálkahártyasejteket és a hajsejteket. Emiatt a terápia ideje alatt a betegeken olyan tipikus tünetek lépnek fel, mint a gyengeség, a nyálkahártya-sérülés, a hányás és a hajhullás, a szörnyûséges mellékhatásokból csak néhányat említve.
Az egész szervezet, vagyis maga az emberi test könyörtelen mérgezését megalapozottnak tartják ahhoz, hogy citotoxikus szerekkel a gyorsan osztódó rákos sejteket elpusztítsák.
A kemoterápiás kezelésnek alávetett betegek elhalálozási aránya 98%.
Haláluk oka hivatalosan a rák. Aki nem közvetlenül a kemókezelés következményeibe hal bele, annál 100%-os valószínûséggel az elkövetkezendõ 5 évben újabb rák keletkezik a lehetõ legrákkeltõbb anyagok, a kemoterápiás szerek miatt.
Pontosan mik azok a citosztatikumok?
A citosztatikum olyan folyékony vagy poralakú tiszta anyag, melyeket konyhasó-keverékinfúziós szabványpalackban oldanak fel, olyanban, mint amit a kórházakból ismerünk (csepegtetõ).
A rák fajtájától függõen számos különféle citosztatikumot alkalmaznak. Néhány gyakori hatóanyag közé tartozik pl. az Epirubicin, a Paclitaxel, a Cisplatin, a Gencitabin stb.
Aki pontos információt szeretne róluk kapni, keressen rá az interneten a citotoxikus hatóanyagokra.
A folyékony anyagot felszívják egy injekciós tûvel az ampullából, a poralakúakat elõször általában steril vízben feloldják, majd utána beinjektálják a hordozó infúziós oldatba, amit utána rákötnek a betegre és akár négy óráig is eltarthat, míg az "lefolyik".
Ki gyárthat citosztatikus infúziókat?
Citosztatikus infúziókat csak szakismeretekkel rendelkezõ egyén gyárthat. Az illetõ egy ezirányú, speciális kiképzést kap és egy bizonyos orvosi munkavégzést megelõzõ, az ún. G40-es vizsgálatnak kell alávetnie magát:
"Általános rákkeltõ, veszélyes anyagok". Amennyiben itt egészségügyi rendellenességet állapítanak meg nála, pl. májfoltot a bõrén, vagy ha fennállhat a veszélye annak, hogy azok a májfoltok rosszindulatúvá válnak, nem kapja meg az engedélyt.
Adott esetben az sem gyárthat citosztatikumokat, akinek a családjában gyakran történt elõzõleg rákos megbetegedés. Minden lehetséges "rendellenesség" nyilvántartásba kerül, melyek alapján valakit a rizikós csoportba sorolhatnak.
Pontosan tehát ez azt jelenti, hogy: Ha egy leendõ munkaerõ családjában régebben valaki rákos volt, úgy õ valószínûleg nem gyárthatja ezt a "Rák-Ellenes-Szert", azaz nem érintkezhet vele.
http://publikationen.dguv.de/dguv/pdf/10002/i-504-40h.pdf
http://www.drjoachim-selle.de/g-40-krebser-stoffe.html
http://www.deinehaut-bg.de/html/sich_ges/av/gebuehren/g40.pdf
Biztonsági intézkedések a citosztatikumokkal való érintkezés során
A citosztatikumok összetevõinek erõs mérgezõ hatása miatt a feldolgozás során kõkemény elõírások vannak érvényben. A citosztatikus szereket nagyrészt infúzió formájában adják be, melyet röviddel azelõtt szakavatott személyzet szigorú biztonsági intézkedések szerint állít elõ.
Az elõállítás egy szellõzõnyílással ellátott speciális biztonsági fülkében történik. A gyártó személynek kötelezõ a zubbony, a szájmaszk és egy különleges, extrém vastag kesztyû viselése. A fotókon úgy látszik, mintha életveszélyes vírusmutációk utáni kutatás folyna egy legfelsõbb biztonsági szintû részlegen.
A legyártott citosztatikus infúziókat gyártói tanúsítvánnyal rendelkezõ, szúrás- és törésálló, tömören záró tartályokban kell szállítani. Mielõtt elindul a szállítmány az orvosi rendelõkbe, kötelezõ lemosni a tartályt kívülrõl és el kell látni speciális figyelmeztetõ jelzésekkel. Ez gyakorlatilag úgy néz ki, mint egy fokozottan veszélyes hulladékot szállító Castor-tartály.
A munkaterületen kötelezõ törlésmintákat venni, ami azt jelenti, hogy a gyártórészlegben a munkafelületeket megvizsgálják, maradt-e rajtuk olyan anyag, melynek tilos ott lennie, nehogy veszélyt jelentsen a személyzet számára.
Ha a gyártás során baleset történik, pl. eltörik egy ampulla és kifolyik belõle a szer, kötelezõ az esetet jegyzõkönyvben rögzíteni. Ezután kötelezõ a vér- és vizeletvétel, hogy megvizsgálják, bekerült-e a szervezetbe ez az anyag, amikor érintkezett vele a dolgozó. A térbeli veszélyzónák biztosítása érdekében figyelmeztetõ táblák állnak felállításra készen:
"Vigyázat, citosztatikai baleset, belépni tilos!"
Az a dolgozó, aki érintkezik a szerrel, jogosult a balesetet követõ tíz éven keresztül kártérítést követelni a gyógyszergyártó cégtõl, amennyiben rosszindulatú megbetegedés alakul ki nála.
Az onkológiai intézetekben az infúziót beadó nõvérek saját védelmük érdekében mindig kesztyût hordanak.
Részlet az orvosi rendelõk egészségügyi személyzete számára írt kézikönyvbõl:
- A citosztatikumok önmagukban rákkeltõk, mutagenitású (öröklõdõ genetikai károsodással járó) és reprodukció toxicitású (magzatot veszélyeztetõ) tulajdonságuk van.
- A citosztatikumok csak biztonsági fülkékben állíthatók elõ. A méreganyagok áthatolásának megakadályozása érdekében a speciális kesztyûket minimum 30 percenként cserélni kell.
- Fõ szabály a gyártó helyiségek takarításánál: Csak eldobható termékeket szabad használni, vízálló védõzubbony, megfelelõ védõkesztyû, oldalfallal ellátott védõszemüveg, speciális szájmaszk (a mûtõmaszk nem elegendõ!) viselése kötelezõ.
- A betegek test- és kiválasztott nedvei veszélyes anyagokként kezelendõk, mert azok 0,1% citosztatikumot tartalmazhatnak!
http://www.uni-erlangen.de/einrichtungen/arbeitssicherheit/gefahrstoffe/umgang/zytostatika_stmgev.pdf
(Emlékezzünk rá hogy citosztatikumos infúziókkal olyan embereket kezelnek, akiknek gyenge immunrendszerük miatt saját sejtvédekezése felmondta a szolgálatot és daganatos elváltozásaik vannak a szervezetükben.)
A kontaminált (szennyezett, fertõzõ) anyagokra vonatkozó hulladékgyûjtési elõírások
A gyártás során keletkezett szemetet, az injekciós tûket, az infúziós üvegeket és az infúziós eszközöket speciális, ugyancsak jelzéssel ellátott konténerekben kell elhelyezni. A szemetet egy különleges hulladékgyûjtõ cég viszi el és égeti el (l. az egészségügyi intézményekbõl származó hulladékok és berendezések elõírásszerû kezelésére vonatkozó LAGA-irányelv (Szövetségi hulladékgazdálkodási törvény.)
Az törvény összefoglalása:
A citosztatikus gyógyszermaradványok (nem teljesen kiürített eredeti edényzetek, felbomlott MR-gyógyszerek, az infúziós tartozékokban maradt oldatok (>20ml)) a fokozott felügyelet alá tartozó AS 180108 (EAK), korábbi D csoport (LAGA) hulladékainak csoportjába tartoznak, külön kell gyûjteni gyártói tanúsítvánnyal rendelkezõ, szúrás- és törésálló, tömören záró, egyszer használatos konténerekben és egy - a megfelelõ, megsemmisítési tevékenységre vonatkozó engedéllyel rendelkezõ - hulladékégetõbe kell szállítani, mely során a hulladékszállítás és a KRESZ szabályai kötelezõen betartandók.
A citosztatikumokkal csekély módon kontaminált anyagok (kiürült tartályok és alkalmazási rendszerek, egyszer használatos védõruhák stb.) az AS 180104-es kódszámú kategóriába tartozó hulladékokhoz sorolhatók (hulladékok éles tárgyak nélküli, korábbi B csoportba tartozó, nem fertõzésveszélyes hulladékok), melyeket a keletkezési helyükön nagy szilárdságú, nedvességálló és tömören záró konténerekben, a településen keletkezõ, kevert hulladékoktól elkülönítetten kell gyûjteni és elszállításukig áttöltés és osztályozás nélkül a konténerben kell tartani. Ezeket a hulladékokat munkavédelmi okokból elõzetes kezelés nélkül az arra kijelölt létesítménybe kell szállítani és ott elégetni.
http://www.onkologie2013.de/zytostatikahandhabung/zytostatika_entsorgung.htm
http://www.esop.li/downloads/national/de/quapos-2003-de.pdf (Seite 204ff)
http://www.rki.de/DE/Content/Infekt/Krankenhaushygiene/Kommission/Downloads/LAGA-Rili.pdf
http://www.umwelt-online.de/recht/abfall/laga/krkh2.htm
A kemoterápiás beteg hozzátartozói veszélynek vannak kitéve
Ha a beteg ambuláns kezelést kap az onkológusnál, akkor ott ül a kezelõ osztályon és helyben megkapja az infúziót. Ez idõ alatt olvashat. Majd hazamegy. A legtöbb beteg örül neki, hogy nem kell napokig a kórházban feküdnie.
Tájékoztatják a hozzátartozókat a citosztatikus gyógyszerek veszélyeirõl?!? Bizony alig! A verejték, a vizelet, a nyál és a hányadék akut kontaminációveszély forrása! A beteg szoros kapcsolatot ápol az õt ellátó hozzátartozóival. Senki nem világosítja fel õket a szükséges biztonsági intézkedésekrõl, hogy saját magukat megvédjék a mérgezéstõl.
És egyáltalán: A "kontamináció" csak a nagyon mérgezõ és veszélyes anyagokkal kapcsolatban használatos szó.
Ha évente csak százezer ember kap többször ilyen kezelést, mekkora terhelést jelent ez akkor a talajvizünkre és általában a környezetünkre? Minden ilyen ember a normális WC-ket használja és mind a klinikán, mind pedig otthon súlyos mérgeket választanak ki. Semmit sem gyûjtenek! Tulajdonképpen mindent különleges hulladékként kellene kezelni.
Van-e értelme a rákmegelõzõ vizsgálatoknak?
Az ún. korai diagnosztika egyre bõvül és egyre pontosabb, ezért egyre több rákos esetet regisztrálnak. Így már nagyon sok embert lehet kemóval kezelni és egyre jobban lehet a társadalombiztosítót szipolyozni akkor is, ha az érintetteknek még semmilyen panaszuk nincs. Miért nem tájékoztatják az embereket arról, hogy - reálisan nézve - folyamatosan képzõdnek kis rákos daganatok a szervezetünkben, és hogy azokat a daganatokat az immunrendszerünk a legtöbb esetben felismeri és így a sejtcsomó elhalását a test maga oldja meg? A legritkább esetben olyan legyengült a sejtvédekezési mechanizmus, hogy elfajul a sejtszaporulat és tényleg rosszindulatú rákos daganatok keletkeznek. Ez azt jelenti, hogy már mindannyian többször rákosak voltunk, de magunktól meggyógyultunk. De most még ezeket az embereket is levadásszák, még õket is meg akarják mérgezni.
Ki vonja kétségbe a kemoterápiát?
A rákot kemóval és sugárral kezelik, és senki sem kételkedik benne!!! Fel kell ébrednünk és fel kell ismernünk, hogy a tüneteinknek okuk van. Arra neveltek minket, hogy ha fáj a fejünk, beszedjünk egy tablettát és utána egy másikat... Senkit sem érdekel, hogy miért? Még az orvost sem, mert õt azért nem fizetik. Nem, neki szerzõdései vannak a gyógyszergyártó cégekkel. Az egészségügyben nem az a cél, hogy meggyógyítsanak, hanem az, hogy függõvé tegyenek minket.
Egy terápia nem azt jelenti, hogy eltüntetjük a tüneteket, hanem azt, hogy feltárjuk és megszüntetjük az okokat. A rák azt jelzi, hogy van az immunrendszerünknek egy gyenge pontja. A józan emberi ésszel rá kell jönni arra, hogy ha egy gyenge szervezetet megmérgeznek, annak ezt követõen teljesen össze kell omlania.
Ahelyett, hogy meggyógyulnánk, kap az immunrendszerünk egy halálos döfést. És ha a gyógyszeriparnak szerencséje van, a legyengített beteg halálát mesterséges táplálással hetekig meg tudják akadályozni. Ez képezi a további vastag bevétel forrását.
A lakosság megtévesztésének másik hajmeresztõ módja a rákstatisztika
A gyógyulást, vagyis a rákmentességet a következõképpen értelmezték át:
"A beteg a diagnózis után még mindig él 5 évet". Ez azt jelenti, hogy a beteg ez alatt az öt év alatt végig lehet rákos, de majd ha csak az 5. év után hal meg, akkor már gyógyultként kerül be a statisztikába.
Emberek bizonyos csoportjait fel sem veszik a statisztikákba. Ugyanez vonatkozik egyes rákfajtákra is: Azokról vezetnek statisztikákat, melyek nem életveszélyesek és könnyen gyógyíthatók. A korán elhalálozó betegeket a rákos kezelések tanulmányaiból egyszerûen törlik.
A kétszeres Nobel-díjas Pauling Linus véleménye szerint a rákkutatás nagy része szélhámosságra épül és a rákos megbetegedések kutatását végzõ legfontosabb szervezetek a részükre anyagi támogatást nyújtók elkötelezettjei.
Kényszer-kemoterápia
Egy anya a 9 éves fiával elmenekült az Amerikai Egyesült Államokból. Kereste õt az állami rendõrség, hogy gyámság alá helyezhessék és elszakíthassák tõle a fiát, hogy az anya által elutasított kemoterápiás kezelést rákényszerítsék a fiúra. Kijelentették, hogy az anya felelõtlenül cselekszik, és hivatalból el kell venni tõle a gyermeket. Borzongunk, ha belegondolunk, hogy az állítólagos modern országokban nincs választási lehetõségünk arra, hogy ezt a halálos terápiát elutasítsuk. Az ilyen eseteket nem hagyhatjuk szó nélkül!!!
A rák lehetséges okai
A rákos megbetegedések száma egyre nõ a nagyiparilag feldolgozott, az értékes tápanyagot nem tartalmazó élelmiszerek, a dohányzás, a mobiltelefonok sugárzásai és az egyre újabb frekvenciasávú elektroszmog stb. által elõidézett rákkeltõ hatások miatt. Feltételezni kell, hogy mindez szándékos, hisz ellenkezõ esetben egy ilyen dolog egyszerûen tilos lenne vagy ritkán fordulna elõ. Ennek ellenére újra és újra megvetetik velünk a legújabb mobiltelefonokat. A reklámokból folynak a szervezetünktõl és a természettõl teljesen idegen egészségtelen édességek, mélyhûtött pizzák, alkoholos italok és egyéb ilyen termékek reklámjai. A háztartási lágyító és az öblítõ szer szilikont tartalmaz. A teflonbevonatú serpenyõk mérgezõk, és a sort a végtelenségig folytathatnánk.
Gyermekeinknek az iskolában nem azt tanítják meg, hogy milyen fontos az egészséges és természetes táplálkozás. Nem, - táplálkozástan az nincs. Pedig az egész szellemi és egészségi közérzetünk ezen múlik.
Gyermekeink betegek, 13 évesen már gerincproblémáik és gyomorbántalmaik vannak. A rák egyre fiatalabb embereket érint. A függõséget okozó játékoknak és az évezred Istene, a TV miatt az outdoor-aktivitás egyre népszerûtlenebb. Ez az újabb rákot elõidézõ tényezõ, hiányzik a természetes fény és így könnyebben megbetegszünk.
Hogyhogy nem tudja senki, hogy egy rendes adag D-vitamin, amit csak a nap termel a bõrünkben, megvéd minket a ráktól?
Hogy sokan alternatív módszerrel, nagy adag vitaminnal, oxigénterápiával, lúgosítással és egyéb természetes módon sorra meggyógyulnak?
Ezeket az eseteket mind elnyomás alatt tartják azért, hogy minket függõségben tartsanak. Minden nap újabb ezer áldozat akad fenn a kemópokol hálójában, ahol már mohón várják õket.
Bizonyított tény, hogy azoknak az embereknek, akik nem vetik alá magukat a kemoterápiának, folyamatosan nõ a túlélési esélyük. Ezzel párhuzamosan csökken azoknak a túlélési esélye, akik alávetették magukat egy kemoterápiának és/vagy egy sugárkezelésnek.
Fel kell ismernünk, hogy megbetegítenek és betegen tartanak minket, a rákos megbetegedések esetében pedig mérgeznek minket. Ha valóban az emberek egészsége lenne a cél, egészen más lenne minden. Folyamatosan ízesítik nekünk a függõséget okozó anyagokat, mint pl. a nikotint, az alkoholt, a cukrot és a zsírt, melyek nagyon beteggé tesznek minket. Vagy netán reklámozzák a TV-ben a céklát vagy a brokkolit???
Fel kell ébrednünk, utána kell járnunk a dolgoknak. Kezünkben van az egészségünk. Nevezzük nevén a gyereket és mondjuk ki nyíltan, hogy naponta emberek ezreit mérgezik meg és végzik ki, amiért ráadásul még drágán meg is fizetünk. A saját életünkrõl van szó, a túlélésünkrõl.
Egy másik példa
Az ipari országok lakosainak 90 százaléka az elégtelen táplálkozás miatt szelén- és krómhiányban szenved (krómhiány miatti diabetes). Saját magam végeztettem egy tesztet és mindez beigazolódott, mert én is érintett voltam. A fontos szelén-nyomelem nélkül sejtjeink nem tudnak eléggé védekezni a szabad gyökök és az elfajzás ellen. Rengeteg különféle tápanyag bizonyul hiánycikknek az ételeink közül, melyek szükségesek ahhoz, hogy testünk rendõrei zökkenõmentesen mûködhessenek.
De hol vannak ezek a polgárok számára igen fontos információk???
Nem akarják, hogy egészségesek legyünk!
Ezért a rákbeteg nem vitamint, szelént és táplálkozási tanácsadást, hanem mérgeket kap. A diabetikus drága inzulint kap króm és magnézium helyett.
Zárszó
Gúny tárgyát képezi, hogy a nagyon legyengült immunrendszerû és a sejterõsítõ anyag nagyfokú hiányában szenvedõ embereket a legsúlyosabb mérgekkel kezelik. Ezzel szemben az egészséges embereket kötelezik arra, hogy az ezekkel az anyagokkal való érintkezést a legszigorúbb szabályok szerint kezeljék. Ezt azzal indokolják, hogy a kemoterápia arra szolgál, hogy egy kicsit meghosszabbítsa az életet, vagyis hogy gyengítse a daganat növekedését. Tehát evidensnek tartjuk a néhány éven belüli halált. Ha tehát végiggondoljuk, tulajdonképpen minden betegbõl halálos beteget csinálnak, akiknek így nem adják meg a gyógyulás lehetõségét. A sugárkezelésekre ugyanez vonatkozik, melyek ugyancsak fokozottan rákkeltõk.
Nem szabad megbíznunk a nyugati orvostudományban. Az életünk múlik rajta, és ezért döntsünk róla mi magunk. Nem háríthatjuk át másokra. 
Végezetül mindig a mi döntésünk, hogy a kezeléseknek melyik formáját választjuk, mert rajtunk kívül senki más nem vállalja a következményekért a felelõsséget.
Üdvözlettel,
Susi Sauerland
Kapcsolódó:
   A nem oltott gyerekek sokkal egészségesebbek, mint az oltottak!

 
  Kapcsolódó linkek
· Több hír: Tények és dokumentumok
· Több hír: akac


Legolvasottabb hír ebben a rovatban:
Tények és dokumentumok:

Mónus Áron feljelentette hazaárulás és további nyolc b?ntett vádjával Gyurcsányt


  Hír értékelése
Értékelés: 5
Szavazat: 3


Értékeld ezt a hírt:

Kiváló
Nagyon jó
Jó
Átlagos
Rossz


  Parancsok

 Nyomtatható változat Nyomtatható változat


Az elsõ oldal indítása óta Ön a(z): Site Meter látogató
Ajánlott felbontás: 1024x768 MSIE 6.0
2003-2008 Š SZMM
Weboldallal kapcsolatos
tartalmi észrevételek: ta@szmm.hu
technikai észrevételek: info@szmm.hu
Szabad Magyarországért Mozgalom
MOVEMENT FOR A FREE HUNGARY
1151 Budapest, Fõ út 36.
Tel: 1/306-5863; Üzenet:06 70 600 9741
Internet: www.szmm.hu

            Kérjük, látogassa meg testvér szervezetünket: www.ömp.hu 

Szervezetünk NEM nonprofit szervezet, mivel nem voltunk hajlandók politikamentességi nyilatkozatot tenni, ezért a számunkra küldött adomány az adóalapból nem írható le. Ha ennek ellenére mégis volna, aki támogatna minket, úgy az vegye fel a kapcsolatot szervezetünkkel:


Ez a weboldal a PHP-Nuke Web portál rendszer segítségével jött létre, mely a GNU/GPl licensze alatt áll.

ilahi youtalkin windows7home replies