CímlapBelépés/Reg.KilépésÉszrevételekTartalomjegyzékLinkajánlóEmail

Putyin látogatása elé
Dátum: 2015. January 26. Monday, 22:50 Szerző: akac

Belföld
Mint arról a sajtó hírt adott, Putyin látogatásának idõpontja nem ez év márciusa, hanem február 17. Kezdetben ne feszegessük, hogy a korábbi hírekkel ellentétben pontosan miért került elõbbre, az orosz elnök Magyarországra érkezésének idõpontja, de bizonyára Angela Merkel, szintén beharangozott, márciusi látogatása elõtt, lesz ideje kormányunknak elgondolkodnia Putyin várható ajánlatán!

Mert ez az ajánlat egyszeri, és egy normális kormányzat esetében – az ország szempontjából - szerintem visszautasíthatatlan lesz! Kérdés mindössze annyi: van ilyen kormány ma Magyarországon? (kiemelés: szerk.)Mielõtt a várható ajánlat, és annak igen messzire húzódó hatásának taglalására rátérnék, mindenképpen szükséges, hogy a Putyin vezette Oroszország – világ gazdaságát jelentõsen befolyásoló – eddigi cselekményeit megkíséreljem elemezni. Teszem ezt úgy, hogy sem pénzügyi, sem közgazdasági végzettséggel nem rendelkezem, hanem inkább józan paraszti észre, és logikára hallgatok. Majd Önök eldöntik milyen eredménnyel! Írásom nem lesz rövid, kis türelmet kérek az olvasáshoz!

 

Mindenekelõtt javasolom, az év eleje óta, e-mailben is terjedõ, de az alternatív internetes felületek szinte valamennyikében leközölt, alábbi írás elolvasását, pl. itt:https://internetfigyelo.wordpress.com/2015/01/06/putyin-nagymester-nyugati-csapdaja/

Írásom beküldése elõtt fedeztem fel, hogy hatalmas késéssel ugyan, de az írás most itt, ezen a honlapon is megjelent:

http://magyarmegmaradasert.hu/erdekkorok/politika-uj-vilagrend/nagyvilag/item/4140-putyin-nagymester-nyugati-csapdája

A szkeptikusok szerint, akik szinte csak a cikkben emlegetett, felértékelt dollárért alulértékelt arany Oroszország általi vásárlásra koncentrálnak, a hír nem igaz! Kétségtelen, hogy az eredetileg a Novorosszija hírportálon megjelent értékelés, propagandafogás is lehet, mellyel a „papír arany” kereskedelem ellen indítanakvalamely körök támadást, hiszen annak összeomlása, negatív kihatással lehet más értékpapírokkal történõ kereskedelemre is, egyúttal a fizikai (kézzelfogható) arany felértékeléséhez vezet. Ma még nem lehet tudni, hogy ez utóbbi valójában kinek az érdeke, esetleg nem „Putyin” újabb csapdájáról van e szó? Személyes véleményem: a fenti írás, így, ebben a formában nem teljesen igaz! A valóság ennél sokkal összetettebb, de valóban, a fizikai arany szerepe kulcsfontosságú, a lényegesen megváltozott gazdasági kapcsolatokban!

Álljon itt egy grafikon, az arany árának egy éves alakulásáról (letöltés 2015.01.24.):

aranygrafika

(Jól látható, hogy a hivatkozott cikk terjedésével, az arany ára januártól felfelé ível!)

Moszkva, az évek folyamán, nem kis energiát mozgatott meg annak érdekében, hogy a dollár, mint tartalékvaluta szerepét hátrébb szorítsa! Elsõ, és talán legfontosabb lépés volt, hogy végül is tetõ alá hoztak államközi megállapodásokat, amit most BRICS országoknak nevezünk, az abban résztvevõ országok angol megnevezésének kezdõbetûi alapján: Brazília, Oroszország, India, Kína, Dél-Afrika. Ezen országok együttesen, a világ összes gazdasági teljesítményének mintegy 26-28%-át mondhatták magukénak, a szervezet magalakulásakor. Mint közismert, egymás közötti kereskedelembõl kizárták a dollárt és elfogadják egymás valutáját fizetõeszközként. Arról már nem szólnak a hírek, hogy az országok nemzeti fizetõeszközeit, milyen elvek szerint és milyen aránypárokban rögzítették! Vagyis számunkra ismeretlen, hogy pl. egy rubel, mely összegû jüannak felel meg. Nyílván az egymás közötti kereskedelmi mérleg éves megállapítása során, valamihez viszonyítani szükséges. Ha a viszonyítási alap valamely vezetõ valutához (dollár, euró) kapcsolódna, az országok gazdasági kitettsége aligha változna, hiszen ha pl. egy hitelminõsítõ szervezet le- vagy felértékelné az adott ország gazdasági teljesítményét, az a nemzeti fizetõeszköz más (BRICS országi) valutákra történõ átválthatóságára közvetlenül ráhatna, és értelmetlenné válna az államközi szerzõdések összessége. (Nem véletlen, hogy a BRICS országok saját hitelminõsítõt fognak felállítani még ebben az évben!) Tehát nagyon nagy valószínûséggel, valamilyen elvek szerint, a BRICS országok fizetõeszközeit, egy értékálló dologhoz, a fizikai aranyhozkapcsolták! (Ez igazából senkinek sem lehet meglepõ, hiszen Hitler hatalomra lépéséig a nemzeti valuták mögött arany állt! Elõször Németország szakított ezzel a szokással, majd hamarosan /csendben/Anglia is követte a példát, átmenetileg nehéz helyzetbe sodorva pl. a skandináv országokat.)

A BRICS országok közötti aranyalapú elszámolás lehetõségét az is valószínûsítheti, hogy ezen országok fokozták az arany kitermelését. Legjobb példa erre Kína, Oroszország, és Dél Afrika lehetne. A helyzet mára oda jutott: az elõrejelzések szerint,2015 végére Oroszország a világ harmadik legnagyobb arany kitermelõjévé válik!

Közben Oroszország, a dollárban folyó kereskedelem további csökkentése érdekében tetõ alá hozta az Eurázsiai Vámuniót, mely 2015. január 01.-tõl megkezdte mûködését. Az alapító tagokhoz (Oroszország, Belorusszia, Kazahsztán) egyre több ország kíván csatlakozni, így pl. Örményországban már döntés született ez ügyben, de jelezte szándékát, nem kis meglepetésre Törökország is! Ha minden kedvezõen alakul az év végére a világ összes gazdasági teljesítményének 1/3 –át, a BRICS országok és az Eurázsiai Gazdasági Unió együttese tudhatja magáénak, azaz Oroszország és Kína megkerülhetetlenné válik gazdasági kérdésekben!

Az Egyesült Államok – felismerve, hogy olyan problémával kerül hamarosan szembe, mint történelme során még sohasem – nagyjából 2012 –tõl különös hangsúlyt fektetett a pénzügyi összeomlást követõ, várható belföldi elégedetlenségek megfékezésére és minden tekintetben (törvényi, anyagi, fegyverzet, stb.) megerõsítette a FEMA –t. Egyidejûleg (látszólag) Oroszország gyengítését tûzte ki célul, úgy gazdasági, mint katonai értelemben. „Jó szokása szerint”, más ország emberi- és gazdasági erejét nem kímélve, beavatkozott Ukrajna belügyeibe, mely iszonyatos veszteségeket jelent jelenleg is, élõerõben és gazdasági potenciálban egyaránt az országnak! Mivel célját, még a külföldrõl importált új ukrán vezetõkkel sem sikerült elérni, rávette „szövetségeseit”, az EU-t, az Oroszországot sújtó gazdasági szankciók bevezetésére, majd fokozására. Mert ugye amerikai szemmel, az USA-n kívüli országok gazdasága csak annyiban számít, hogy mennyiben képes kiszolgálni az amerikai érdekeket! (Arról kicsit késõbb még szólni kívánok, hogy ez a „beugratás” mennyiben segítette az USA gazdaságát, Európa kárára.) A szankciók és válasz szankciók hatására az EU gazdasági teljesítménye, ma még igazából fel sem mérhetõ károkat szenvedett! Ami ebbõl látható és tapintható, az is igen jelentõs, még ha a véleményformáló média, az általa nyilvánosságra hozott számokkal trükközni is igyekszik! Egyúttal, ugyanez a média azt szajkózza, hogy a Putyin vezette orosz gazdaság megroppant, és ezt a „tényt”a hitelminõsítõkön keresztül elért rubel árfolyam, dollárral, euróval szembeni mélyrepülésével indokolja többek között. Holott végeredményben köztudott az az alapszabály: akkor kell vásárolni, mikor mindenki elad, és akkor kell eladni, mikor mindenki vesz! Vagyis: a rubel mélyrepülését kihasználva, vélhetõen az orosz oligarchákon keresztül, az Oroszországban mûködõ külföldi vegyesvállalatok jó része, áron alul került orosz nemzeti kezekbe!Ez már egy-két éves viszonylatban azt jelenti, hogy az orosz gazdaság olyan fellendülésnek néz elébe, amit elõttünk a nyugati érdek eltitkolni igyekszik, hiszen a nehezen megtermelt haszon, országon belül marad! A szankciózgatás kapcsánPutyin kijelentette, csak átmenetileg vásárolhat Európa energiahordozót euróért! Ha Európa pl. földgázhoz kíván jutni Oroszországból továbbra is, akkor kénytelen lesz rubelben fizetni! Rubel viszont az EU-nak nem áll rendelkezésre, hiszen az orosz volt vegyesvállalatok, miáltal azok nemzeti kezekbe kerültek, már nem tudják Európa rubel igényét elõteremteni, egyúttal az EU-ból oroszhonba irányított export is – önként és dalolva (lásd szankciózgatás) – csökkent. Következtetésként az orosz nemzeti valuta, mely mögé Putyin amúgy is aranyat állított, jócskán fel fog értékelõdni! Azt viszontnem mondta Putyin, hogy fizikai aranyért nem hajlandó pl. földgázt szállítani a továbbiakban Európának! A kölcsönös szankciózgatás másik hatása az, alaposan vélelmezhetõ, hogy az EU országai jelenleg is csak és kizárólag arannyal fizethetnek az Oroszországból importált ritka alapanyagokért! Pl. urán, titán és egyéb acélgyártáshoz nélkülözhetetlen ötvözõ elemek, stb.! Oroszhonban ezekbõl van, a többi nagy részére Amerika már rég rátette a kezét! Több mint valószínû, hogy nem egy üzlet megkötésére került sor az elmúlt évben, „alapanyagért aranyat” formában, de a lehetõ legnagyobb titokban, mert ellentétes esetben a tõzsde már borult volna! Ez ma még egyik félnek sem érdeke. A hivatkozott cikkben foglaltakat szerintem így kell érteni: nyugat vesz az oroszoktól pl. titánt, dollárban meghatározott tõzsdei áron, majd a dollárt szintén tõzsdei áron átszámolják fizikai aranyba. A titán ellenértékének kifizetése aranyban történik, a dollár szerepe az egész ügyletben pusztán egy szorzószámra korlátozódik! Tehát valójában dollárban történõ fizetés nem történik az ügyleten belül! Az eddigiek következtetéseként, a szankciózgatás az EU gazdasági pozícióit gyengíti, miközben az orosz és amerikai gazdasági érdekeket erõsíti! Nem véletlen, hogy az EU vezetõi – szerintem nem elég átgondoltan – az USA-val megkötendõ szabadkereskedelmi egyezmény mellett törnek lándzsát, hiszen az amerikai érdekeltségekbõl sem tudnak a gazdaság számára nélkülözhetetlen alapanyagokhoz jutni, mert azt átmenetileg Amerika visszatartja! Azaz az USA jelenleg sakkban tartja az EU-t, a transzatlanti szerzõdés megkötése érdekében! Ha azt történetesen megkötnék, Európa ugyanannyit fizetne az amcsiknak, mintha orosz honból hoznák be az árut, viszont a beszerzés más forrását maga az egyezmény zárná ki! Ezt jól kitalálták kérem… Nem véletlen – mert olyan nincs -, hogy Németország után pl. Belgium, Franciaország, Ausztria, stb. is haza akarja hozatni külföldön tárolt aranykészleteit New Yorkból, illetve Londonból (múlt év végi hír!)! Mivel az említett városokban székelõ bankok valódi tulajdonosai ugyanazon személyek, a fizikai arany hazahozatalára esélyük sincs! Legfeljebb felajánlhatták, de szinte ez is kizárt, hogy az ott elhelyezett aranytartalékok értékét kifizetik! Szándékosan magasra értékel dollárban, és szándékosan alulértékelt arany árfolyamon! Vagyis a külföldön tárolt saját aranyukért egy tulajdonképpen értéktelen cetlit kapnának! Az ebben a bekezdésben taglaltakból – gondolom – egyértelmûen kiderül, hogy a dollárhoz hasonlóan – a szankciózgatás eredményeként – az euró is túlértékelt! Többek között ez – de nem csak ez – húzódik meg a svájci döntés hátterében, amiért felszabadították a frank és az euró 1:1,2 szinten rögzített árfolyamát! (Errõl késõbb.)

A véleményformáló, tömegek agymosására szakosodott sajtó, szinte egyfolytában azt szajkózza, hogy a kõolaj világpiaci árának hihetetlen mértékû csökkenése, az orosz gazdaságot célozza meg, mely gazdaság egyensúlya a 100 $/hordó árszintre van beállítva!Nem kétséges, Oroszországnak nem a legjobbkor jött a nyersolaj világpiaci árának csökkenése, bár hosszabb távon pont az õ gazdaságukra méri ez a tény a legkisebb csapást! Érdekes módon az Európai Unió vezetése, csak a Déli Áramlat oroszok általi kiépítésének megszüntetése után szembesült azzal, hogy Európa, orosz gáz híján, nem képes kielégíteni a gazdasági és lakossági gázigényt! Az USA és EU által esetleg megkötött szabadkereskedelmi egyezmény rövidtávon ezt a problémát nem képes megoldani, hiszen az amerikai palagáz fogadásához szükséges infrastruktúra (gázlefejtõk, csõvezetékek, stb.) egyáltalán nem állnak rendelkezésre! Ezek kiépítéséhez, legalább 4-6 év szükséges. Ugyanakkor az igen magas beruházási költség, gáz komprimálása, hajóút, majd lefejtés miatt, várható, hogy mire a palagáz a fogyasztóhoz elér, minimum duplája lesz árban az orosz gáznak! Ugyanakkor a jelenlegi 50 $/hordó alatti árszint, már egyáltalán nem teszi lehetõvé új kutak fúrását (fõleg tenger alatti kõzetek esetében), és a hozzá tartozó csõvezetékek kiépítését, hiszen a projektek megtérülési ideje ilyen árszint mellett, nagyjából végtelen! Mivel az ilyen jellegû európai beruházások megtérülés híján leálltak, illetve az újak el sem indulnak, az olaj- és gázipari berendezés gyártók visszafogják nem csak termelésüket, hanem fejlesztéseiket is! Nem publikálják, de csakúgy, mint Amerikában, Európában is, a gyártók fizetetlen szabadságra küldik dolgozóikat, esetleg elbocsátják azokat! Amennyiben a nyersolaj ára tartósan alacsony marad, ezeket az üzemeket nagyon nehéz lesz újra indítani, hiszen az ott dolgozók –ha nem a munkanélküliek seregét szaporítják – más területen helyezkednek el, s pótlásuk nem kis anyagi ráfordítást fog megkívánni. Arról még nem is beszélve, hogy az acélgyártás ötvözõ anyagai (lásd feljebb) hiányozni fognak! Tehát Európa sokkal nagyobb csapást fog elszenvedni, mint Oroszország! Ugyanekkor az EU-nak más gondjai is támadtak jelenleg is, de errõl sem beszélnek!Az alacsony kõolaj ár miatt, az üzemanyagok eladásiára jelentõsen – mintegy negyedével – csökkent. De ezzel együtt az ÁFA bevételek is csökkentek, amit valamiként pótolni kell! Az üzemanyagok árába foglalt jövedéki adó, csak akkor lenne képes pótolni az üzemanyagokhoz kapcsolt ÁFA bevételek hiányát, ha lényegesen megnövekedne a felhasználás. Erre nincs esély! Egyetlen megoldás kínálkozik: új adókat kell bevezetni, légyen az füstadó, kutyaadó, bármi! Az uniós polgárok tûrõképessége, bár országonként eltérõ, véges! Tehát olyan állapotokat kell teremteni, az általános elégedetlenség kirobbanása elõtt, mely lehetõvé teszi akatonai irányítást, amit lehetõleg mi magunk állampolgárok fogunk kikövetelni! (lásd: Charlie Hebdo esete) A sztrájkhoz való jog felfüggesztése, csoportosulás megtiltása, kijárási tilalom, stb. azok a fokozatok, melyek – adott esetben – várhatók, és demokráciákban ezek elképzelhetetlenek, kivéve, ha katonáknak adjuk át a végrehajtói hatalmat. Ezek a feltételezések talán alátámaszthatják a brüsszeli vezetés elkötelezettségét a szabadkereskedelmi egyezmény megkötése érdekében! Ez is az amerikai nyomás része! Persze lenne alternatíva: az EU egésze csatlakozik az Eurázsiai Gazdasági Unióhoz, és még az USA létezését is elfelejti! Hogy ennek mennyi az esélye? Véleményem: háttérhatalom által kinevezett, kellõként korrumpált, brüsszeli felsõ vezetés esetében, ha elõbb Putyinmajd utóbb Merkelmagyarországi látogatásának idõzítésére gondolok, akkor minimális! Ha, azt nézem, hogy Orbánra már régen kiadták a vadászati engedélyt (lásd: nemzetközi sajtó, bíráló cikkei) és Merkellel történõ megbeszélésbõl valós dolgokkal kapcsolatos (itt nem a hazai és külföldi hírforrásoknak átadott esetleges lebaltázásra gondolok) kiszivárgás történik majd, akkor a kilövési engedély is zöld utat kap, tehát a fentiekre az esély: 00. (Ittnem feltétlen kell szó szerint érteni a kilövési engedélyt! Van arra más lehetõség is, hogy egy politikus visszakozzon, esetleg lemondjon, vagy valamely belsõ-(FIDESZ), vagy külsõ erõ eltávolítsa a hatalomból! Ugyanúgy igaz ez Merkel esetében is.) Nem gyõzöm eléggé hangsúlyozni, hogy a tervezett látogatások idõzítésein van a hangsúly. Ez azt jelzi, hogy Magyarország – a találkozások létrejötte esetén – a híd szerepét tölti/töltheti be Oroszország, és az EU gazdaságilag legerõsebb állama, Németország között! Ez akkor is így van, ha egy váratlan esemény hatására valamely találkozót esetleg elhalasztanák. Gondolom, hogy már a magyar és orosz elhárítás javában dolgozik a találkozó tervezett helyszínein, hogy azokat majd átadja a magyar és német elhárításnak! Ezért nem igazán lennék meglepve, ha a találkozók érdemi részére nem a miniszterelnöki rezidencián kerülne sor, hanem két külön helyszínen.

Mint már jeleztem, a kölcsönös szankciózgatás hatására az Európai Unióból Oroszországba irányuló kereskedelem, jelentõsen csökkent. A hivatalos adatok szerint több mint 7 %-al. Ugyanakkor – mily meglepõ – az USA szintén Oroszországba irányuló kereskedelme, ennél magasabban, közel 7,5 %-al nõtt! Ukrajnával foglalkozó korábbi írásaim egyikében már vázoltam ezt a lehetõséget, hivatkozva arra, hogy a szovjet érában Brezsnyev azért „vette be” az orosz alvilág legfõbb bázisát, Odesszát, hogy az alvilágot saját céljai érdekében felhasználja. A már általa irányított bûnszervezet segítségével jutott a Szovjetunió olyan, egyébként embargó alatt lévõ fejlett technológiához, amit másként képtelen volt megszerezni! Ezért várható volt, hogy ugyan teljesen más okok miatt, de Oroszország és az USA közötti kereskedelem, az EU kiejtése után nõni fog, mindkét fél elõnyére! Véleményem szerint ez azért is következhetett be, mert Oroszország korábban„támogatta az amerikai álmot”, azaz a hitelre épülõ gazdaságot, és amerikai állampapírokat vettVélhetõen Putyin, hogy veszteség ne érje, most az állampapírok kamatait, illetve a lejáró állampapírok után felvett dollárt fordította kereskedelmi célokra! Ez tisztán üzlet. USA megszabadult esetleg elfekvõ készleteitõl, gazdasági teljesítménye ezzel is nõ, Oroszország viszont a neki eladott termékeken keresztül, pénzéhez jutott! A kereskedelmi ügyletbõl csak egy valaki maradt ki: az EU, aki „önként és dalolva” lemondott az orosz partnerekkel történõ kereskedés egy részérõl! Végül is ebbõl is Amerika profitál! Ugyanígy tesz Kína is, ki sokkal több amerikai állampapírral rendelkezik, mint Oroszország. Ezek az események tartják többek között magasan a dollár árfolyamát, hiszen Amerika gazdasági teljesítménye látszólag inkább növekszik. De nagy magasságból lehet igencsak nagyot esni… Ugyanakkor az oroszok után, Kína is (finoman) jelezte, hogy a továbbiakban tartózkodik amerikai állampapírok vásárlásától! Akkor ki tartja majd fent az „amerikai álmot”? Hát egy ideig az EU, akit belekényszerítenek bármilyen módon, a számára minden tekintetben káros, szabadkereskedelmi egyezmény aláírásába! Majd mi eltartjuk az USA-t, ha kell, akkor is, ha abba szó szerint beledöglünk, mondjuk a génmódosított terményekbõl „alkotott” mûkaják következtében! Ugyanis a Monsanto, vagy az érdekeltségébe tartozó valamely más társaság a tulajdonosa, a GMO mentes gabona vetõmagok licencének is, mely után várhatóan olyan magas licence díjat fognak majd megállapítani, hogy az európai paraszt inkább génmódosított vetõmagot vesz, hogy rentábilisan tudjon gazdálkodni!

Az arany, mint csereeszköz elfogadottsága miatt, az IMF állítólag azt tervezi, olyan fizetõeszköz kerülne bevezetésre, mely önmagában is aranyat tartalmazEz lenne az Aurum! A technikai megoldás az lenne, hogy poliészter rétegek között helyeznék el a fizikai aranyat, a fizetõeszköz értékének arányában gramm töredékében meghatározva. Ez által a pénz egyfelõl értékálló lenne, másfelõl ugyanúgy lehetne kezelni, mint a ma használatos papírpénzt. Maga az ötlet nem rossz, de számomra kérdéses, miként tudják azt megoldani, hogy a forgalomban lévõ pl. dollár egyetlen pillanat alatt ne értéktelenedjen el, az Aurum bevezetése esetén?Miként fogja törleszteni az USA több billiárd dollárra rugó hitelállományát pl. Kína felé? Netalán átadja területét a Sziklás hegységtõl a Csendes óceánig Kínának? További kérdésem az lenne: ha egyes országok már a külföldre helyezett aranykészleteiket kérik vissza, hogy annak egy részébõl a késõbbiekben pl. nyersanyagot tudjanak vásárolni, országonként lesz-e elegendõ arany az Aurum elõállításához? Még fogasabb kérdés: ha bevezetik az Aurum használatát, mindenki abban fogja kérni jövedelmét, hiszen a számítógépen létezõ, még a levegõben sem található elektronikus pénz valójában értéktelen semmi, amit akár egy gombnyomásra meg is lehet „semmisíteni”! A bankoknál egyetlen pillanat alatt õskáosz fog kitörni! Vagy pont ez a cél?Véleményem szerint az Aurum fizetõeszközként történõ bevezetése, csak a jelenlegi pénzügyi rendszer totális összeomlása után lehetséges! És ennek idõpontja közeledik, egyre csak közeledik…

Ukrajna: összeesküvés elmélet (?) címû írásomban már megemlítettem, hogy Mario Draghi, az Európai Központi Bank elnöke, 2014. szeptemberének elején bejelentette, hogy az EKB eszközfedezetû értékpapírok vásárlásába kezd. Egybõl arra gyanakodtam, hogy a központi bank politikai érdekeket szolgálva befolyást kíván szerezni egyes kulcsfontosságú nemzeti társaságokban. Ezt a véleményemet fenntartva, most azon értetlenkedem, hogy ugyanaz a Mario Draghi, miért akarja felvásárolni az Eurozóna országainak államadóságát? Ez a lépés, olyan ellentéteket fog szülni az északi és déli Eurozónához tartozó országok között, hogy az akár az EU felbomlásához vezethet! Tulajdonképpen azok az országok járnak jól, akik hatalmas adóságokat halmoztak fel, és költségvetésük struktúráját nem alakították át idõben! Név szerint: Franciaország, Olaszország, Spanyolország, Portugália, Görögországról már nem is beszélve!

Az EKB tehát beindítja a pénznyomtatást, melybõl a szigorú költségvetést alkalmazó országok, mint pl. Németország, nem fognak részesülni! Ugyanakkor a brüsszeli vezetés lazít a költségvetési elõírásokon, azaz egyes országoknak nem szükséges a meghatározott minimális költségvetési hiánycélt teljesíteni! Ez is az említett déli országok érdekét tükrözi! Az Euro már eddig is túlértékelt volt, ezzel az intézkedéssel az tovább gyengül. Mindezek következtében Svájc már nem tartja fent a frank és euro közötti 1:1,2 értékarányt, és ez a döntés a svájci frank, mint menekülõvaluta, felértékelését eredményezte! Nagy baj kezd itt kialakulni kérem, ha Svájc a döntésével saját gazdaságát gyengíti, hiszen a svájci exportot a döntés akár el is lehetetlenítheti, a magasra értékelt valutája miatt. De a döntést, ennek tudatában mégis meghozták, mert ha nem tették volna, a kötött árfolyam miatt, az euró várható gyengülése a frankot is magával rántaná! Az EKB döntése részben érthetõ, hiszen két rossz közül választhattak: vagy hagyják bedõlni a francia gazdaságot is, vagy a megkockáztatják a német nem tetszés erõteljes kifejezését! Csak az elkövetkezendõ idõszak fogja megadni a választ arra, melyik lett volna az igazán jó lépés számukra.

Egy cseppet nem csodálkoznék azon, ha Németország azonnal kilépne az Euro-övezetbõl, és visszatérne a minden eshetõségre lekészletezett Márka használatához! De önálló, és teljesen logikus döntést még a németek sem hozhatnak! A brüsszeli hozzá nem értõ vezetés és az EKB elhatározása nyomán, a felsorolt országok gazdasága úgymond „beindul”, és a sok feleslegesen megtermelt áru, dömpingáron fog érkezni Magyarországra is, bedöntve a hazai termelést. És ebben nem leszünk egyedül! Merkel már nem azért fog hozzánk jönni, hogy Orbánt eligazítsa, hanem egységes fellépésért fog „könyörögni” miniszterelnökünknél, egyúttal az Eurázsiai Gazdasági Unió irányába történõ tapogatózásra kéri fel Orbánt! Nem lehet biztosat mondani, de az EKB döntése mögött, még akár az képtelenség is állhat, hogy a teljes EU-t bevigye az orosz vezette vámunióba! Utalhat erre az is, hogy hírtelen Orbánból összenemzeti hõst faragnak, a svájci frank kitettség kivédésének okán! Ami ma a nemzetközi sajtóban történik, egyfajta brüsszeli Szirén ének Orbán felé, amit talán S. Nagy István réges-régi slágerével lehetne jellemezni: „Ördögbõl angyal lehetnél, lehetnél, ha engem jobban szeretnél, szeretnél…” Pedig egy törvénytelen devizahitelezés megoldása, egy valódi demokráciában, az azt alkalmazó bankok teljes felszámolása lenne! Az EKB és a brüsszeli vezetés fentebb vázolt döntése tulajdonképpen megerõsíti azt, hogy bizony már köttettek üzleteknyersanyagért aranyat formában!

Az eddig elmondottak alapján talán világossá vált, hogy Putyin, bármennyire is jól játsza a szimultánt, a világ gazdaságának ilyetén való alakítására nem lehet képes, még akkor sem, ha munkáját belföldi szakértõk hada támogatja! Szinte biztosra vehetõ, Putyin mögött legalább a háttérhatalom egyik fele sorakozott fel, hiszen még részben az USA is az orosz elnök kezére játszik! Ennek ellenére Putyint csak elismerés illeti, mert a népe javát szolgálja, legalábbis én még mindig így látom!

A hosszúra nyúlt gazdasági „„elemzés”” után, térjünk át az orosz elnök látogatásának okára, és várható ajánlatára. Putyin felmondta a Déli Áramlat megépítését, és gyakorlatilag Törökországot hozta helyzetbe azzal, ha Európa orosz földgázhoz akar jutni, akkor a törökökkel (is) kell egyezkedni! Ugyanis az elképzelhetetlen, hogy az orosz gáz – hosszabb távon – Ukrajnán keresztül áramoljon az EU-ba továbbra is, ésa tranzit hasznából az amerikai alelnök fia és baráti köre részesüljön! Tehát Törökországon, Görögországon, Macedónián és Szerbián keresztül kerülhet orosz földgáz az unióba. Amennyiben jól ismerem a térképet, akkor az elsõ uniós ország: Magyarország.

Az a Magyarország, mely az E.ON –tól visszavásárolta Európa egyik legnagyobb gáztárolóját, tehát kulcshelyzetben van! Az állami kézben lévõ gáztározónk alkalmas arra, hogy átmeneti problémák esetén, azok elhárításáig gázt tudjon pumpálni a vezetékbe, de ez azt is jelenti, hogy kitárolói kapacitásunkat növelni fog kelleni! (Orosz pénzen?) Ezáltal a térség egyetlen orosz szövetségesének, Szerbiának a biztonságos földgáz ellátása máris megoldódna. Magyarország, az EU további országaiba szállíthatná tovább az orosz földgázt, mely igen jelentõs tranzit bevételt eredményezhet, fõleg, ha gáztározónk vészhelyzeti alkalmazhatóságát is figyelembe vesszük! Kivételesen tehát Putyinnak talán nagyobb érdeke fûzõdik Magyarország megnyerésére, mint viszont! Így nem lehet kérdéses, minden kedvezményt fel fog ajánlani országunk számára! Az orosz vámunióhoz történõ csatlakozást is, akár úgyis, hogy közben átmenetileg, vagy tartósan az EU tagállama maradunk! Az orosz érdeknek mindkét lehetõség megfelel, sõt, talán az EU –ban maradásunk a legkívánatosabb egyelõre. Ez tulajdonképpen Magyarország egyfajta gazdasági központtá válását segítené elõ. Továbbá akár azt is eredményezhetné, hogy a Kárpát-medencében élõ népek gazdasági és politikai közösségre lépnek, természetesen függetlenségük megtartása mellett, azaz gazdasági és politikai érdekeiket összehangolnák. Nem, itt nem Nagy Magyarország visszaállításáról van szó, hanem annak helyén független államok közösségérõl! Ha belegondolunk, Európa is elõbb-utóbb beletörõdne a helyzetbe, sõt Németország várhatóan kifejezetten támogatná, hiszen a súlya az unión belül közel duplájára nõne. Így soha többé nem fordulhatna elõ az, ami 2014 végéig amúgy elképzelhetetlen volt, hogy a német véleményt Brüsszel figyelmen kívül hagyja!

Természetesen szóba fog kerülni a paksi atomerõmû bõvítése is, melyhez Magyarországnak elemi érdeke fûzõdik. Maga a beruházás is gazdasági fellendülést eredményezhet, ha az abban való részvétel lehetõségét nem szolgáltatják kikülföldi (offshore) cégeknek, akik a hasznot kivinnék az országból.Paksi bõvítés ellen igazából egyetlen egy helytálló ellenérv szól: meg kell oldani, hogy a jelentõs vízszintingadozást produkáló Duna, minden körülmények között elegendõ hûtõvizet tudjon adni az atomerõmû biztonságos mûködéséhez! A magyar vízügyi szakemberek (messze nem tartozom közéjük) még ma is, Illés Zoltán „áldásos mûködése” ellenére is, egyikei a legjobbaknak Európa szerte, tehát kétségtelen a felmerült gondokat képesek kivédeni! Minden egyéb tekintetben, és minden ellenkezõ híresztelés ellenére, az atomerõmû biztonságos mindaddig, míg üzemeltetését nem adjuk át ellenérdekû külföldieknek! Ugyancsak nem lehet az erõmû biztosítását külföldi, pl. amerikai, izraeli (utóbbi esetében lásd: japán Fukushima) érdekcsoportoknak átadni! Nem kérdés, hogy az atomerõmûben megtermelt áram a legolcsóbbikak egyike! Paksi áram önköltsége 2013 évben: 9,43 Ft/kWh volt, míg az úgynevezett zöldenergia (szélerõmûvek, napelemek, stb.) átvételi ára pl. 2013 decemberében 38,12 Ft/kWh, de pl. 2013 márciusában 46,07 Ft/kWh volt. (Megjegyzés: az un. zöldenergia átvételi ára /KÁT/, továbbá felosztásának %-os aránya havonta változik! Lásd: MAVIR honlap)Magyarország biztonságos energia ellátásának hosszú távú kérdése nem lehet pártpolitikai csatározások színtere!Egyébként, ha jól emlékszem, a Gyurcsány kormány is Paks bõvítése mellett kardoskodott, amit akkoriban a FIDESZ ellenzett! Most megfordult a helyzet.

Összefoglalva:

A leírtakból talán látható, hogy a világ politikai- gazdasági változásai hihetetlen mértékben, szinte követhetetlenül felgyorsultak. Talán jó példa erre, hogy az EKB elnöke, Mario Draghi mást mond szeptemberben és megint mást négy hónappal késõbb! A kapkodás, és vele a felelõtlenség, olyan mértékûvé vált, mely akár a világ békéjére is kihatással lehet!

Számunkra tulajdonképpen csak egy kérdés maradt: van-e ma Magyarországon olyan ténylegesen nemzeti érdekeket képviselõ kormány, amely a világ, politikai- gazdasági változásaiból származó lehetõségeket, a magyar emberek érdekébenképes kihasználni? Mert számomra nem kérdéses, hogy országunk történelmi nagyjai, pl. IV Béla, Mátyás király, gróf Széchenyi István stb. ezt megtenné!Ettõl kezdve legalább, el kellene felejteni a sógor, koma, jó barát szindrómát, az idegen érdekek kiszolgálását, és a felelõtlen pártcsatározásokat! Igenis vannak aggályaim ez ügyben! Ugyanis Simon Perez tel-avivi gazdasági fórumon 2007-ben elhangzott mondata erre ad okot! („Izraeli üzletemberek befektetnek az egész világon. Izraelnek precedens nélküli gazdasági sikerei vannak, mostanra kivívtuk gazdasági függetlenségünket, fölvásároljuk Manhattant, Lengyelországot és Magyarországot”.)

Madarász László

http://magyarmegmaradasert.hu/

Nemzeti InternetFigyelõ (NIF)


 
  Kapcsolódó linkek
· Több hír: Belföld
· Több hír: akac


Legolvasottabb hír ebben a rovatban:
Belföld:

Apajpusztai Közlemény


  Hír értékelése
Értékelés: 5
Szavazat: 1


Értékeld ezt a hírt:

Kiváló
Nagyon jó
Jó
Átlagos
Rossz


  Parancsok

 Nyomtatható változat Nyomtatható változat


Kapcsolódó rovatok

Publicisztika

Az elsõ oldal indítása óta Ön a(z): Site Meter látogató
Ajánlott felbontás: 1024x768 MSIE 6.0
2003-2008 Š SZMM
Weboldallal kapcsolatos
tartalmi észrevételek: ta@szmm.hu
technikai észrevételek: info@szmm.hu
Szabad Magyarországért Mozgalom
MOVEMENT FOR A FREE HUNGARY
1151 Budapest, Fõ út 36.
Tel: 1/306-5863; Üzenet:06 70 600 9741
Internet: www.szmm.hu

            Kérjük, látogassa meg testvér szervezetünket: www.ömp.hu 

Szervezetünk NEM nonprofit szervezet, mivel nem voltunk hajlandók politikamentességi nyilatkozatot tenni, ezért a számunkra küldött adomány az adóalapból nem írható le. Ha ennek ellenére mégis volna, aki támogatna minket, úgy az vegye fel a kapcsolatot szervezetünkkel:


Ez a weboldal a PHP-Nuke Web portál rendszer segítségével jött létre, mely a GNU/GPl licensze alatt áll.

ilahi youtalkin windows7home replies