CímlapBelépés/Reg.KilépésÉszrevételekTartalomjegyzékLinkajánlóEmail

21 év után TELE van a ….. a hűségidővel
Dátum: 2016. December 07. Wednesday, 19:50 Szerző: akac

Publicisztika

Felhííívás

Ennek a szónak többféle értelme van. Lehet például figyelemfelkeltés, vagy telefonon történő felhívás is. E kettőt kapcsolom össze.

Szeretném az érdekeltek figyelmét felhívni, hogy van olyan mobil telefon társaság, ahol a fizetendő számla furcsán alakul. Fizethetünk olyan tételekért is, amiknek a szolgáltatáshoz semmi köze nincs. De előfordulhat olyan eset is, amikor ugyanazon szolgáltatásért, máshol egynegyedét kell csupán fizetni. Én így jártam, elmesélem.
Amíg még nem zsebre megy

 

Huszonegy éve voltam egy szolgáltató ügyfele, amikor anyagi okokból utánanéztem, van-e olcsóbb megoldás, mint amit addig használtam. Hozzáteszem, hogy azok közé tartozom, akik nem szokták nyomon követni a trendeket, akik nem értenek a mobil telefonos eljárásokhoz, azon egyszerű okból kifolyólag, hogy nem érdekli őket. Ebből is kiviláglik, hogy életkorban már nem tartozom az „up to date” generációhoz.

Felkerestem egy üzletet, ahol annak alkalmazottjának szakértelmére hagyatkozva váltottam csomagot. A visszautasíthatatlan ajánlat szerint:

-          a csomag ára teljesen lebeszélhető,

-          a percdíj sokkal alacsonyabb, mint a régen volt,

-          az elszámolás másodperc alapú.

 

Mi valósult meg az ígéretekből?

 

A csomagdíj lebeszélhető, de nem szükséges lebeszélni, mert akkor is ki kell fizetni a teljes díjat, ha az adott hónapban nem is volt híváskezdeményezés. Ha viszont pontosan annyit beszélünk le, mint a csomagdíjban szereplő percdíj és az idő szorzata, garantáltan többet kell fizetni, mint a csomagdíj, persze mindettől függetlenül igaz, hogy a csomagdíj lebeszélhető (így feltételes módban).

Igaz, hogy a percdíj az új csomagnál olcsóbb, de ha valaki „takarékosan” beszél, akkor az egy lebeszélt percre jutó fizetendő összeg a duplája is lehet, mint ami a szerződésben szerepel.

Az elszámolás másodperc alapú, de csak a második perctől, azaz, ha ezt halljuk a készülékünkben: „A hívott fél átmenetileg nem kapcsolható.” – máris megvalósul a fizetés feltétele, ráadásul egy percre kerekítve, holott érdemben nem is zajlott le beszélgetés.

A „csali” ígéretekből tehát – nézetem szerint – semmi nem valósult meg.

 

Milyen fontos információk nem hangzottak el a szóbeli agitáció során a szerződéskötés előtt?

 

  1. Nem esett szó egy bizonyos „Kiegészítő havidíj” összegéről, ami a korábbi csomagomban (21 évig) nem szerepelt. Ez a költségtétel gyakorlatilag arról szól, hogy havi 1016 forintot fizet minden ügyfél csupán azért, mert a szolgáltató létezik (ez az összeg nem lebeszélhető).
  2. Nem történt említés arról az életszerűtlen kitételről sem, miszerint a csomag díjának egyik fele a szolgáltatón belül, másik fele az egyéb szolgáltatók irányában beszélhető le, azaz, ha egyéb szolgáltatókon keresztül nem folytatunk beszélgetést, csak a sajáttal, de ott túllépjük az 50 %-ot, a többletet akkor is ki kell fizetni, s a másik fele a csomagdíjnak „bennmarad”, ajándékként a szolgáltatónál.
  3. Nem hangzott el semmi arról, hogy ha egyáltalán nem kezdeményezünk beszélgetést, akkor is ki kell fizetni a csomagdíjat, valamint a kiegészítő havidíjat, kivételt képez az az eset, ha ezt előre és írásban jelentjük be, de a szüneteltetés akkor sem haladhatja meg a félévet, valamint a hűségidő a felfüggesztés idejével megnő.
  4. Nem esett szó arról sem, hogy az ügyfél az úgynevezett hűségidőn belüli szolgáltató váltás esetén (vagy a hűségidő leteltével, ha a kilépési szándékát előre nem jelenti be írásban) 50 ezer és 185 ezer forint közötti kauciót (kötbért) köteles fizetni.
  5. Egy árva szó sem hangzott el arról, hogy a szolgáltató egyoldalú szerződésmódosítás címén akár több mint 50 %-os díjemelést is tehet, különösebb szakmai, vagy műszaki indok nélkül.
  6. Elfelejtették felhívni a figyelmet arra az egyszerű tényre, miszerint a kiszámlázott összeg helyességét nem lehet ellenőrizni (mint régen), mert az erre használatos algoritmus az ügyfelek számára nem ismert.

 

Amint az a fenti hat pontból látható, olyan szerződési kitételekről van szó, amelyeknek semmi közük nincs a tényleges szolgáltatáshoz, azaz a lebeszélt időhöz.

 

De hát a szerződést aláírtam, nem?

 

A fentiek miatti reklamációmra volt a válasz, hogy a szerződést aláírtam, amit nem feltétlenül a szolgáltató kirendeltségében (az aláírás előtt) lehetett volna megismerni, hanem például előzetesen, az interneten is. Már megint kell, hogy legyen internetem, mert különben senki vagyok.

Tanulmányoztam a szolgáltató (általam aláírt) szerződését, amit ugye nem olvastam el.

Meglepő bejelentéssel szolgálok. A szolgáltató által kibocsátott, és biankóban aláírt 12 normál oldalas, és 2 apró betűs szerződését maga a szolgáltató sem olvasta el. Bizonyíték erre, hogy a 18.7-es, a 18.8-as és a 18.9-es pontok szó szerint megismétlődnek újabb pontok alatt. Ha a szolgáltató elolvasta volna a saját maga által készített szerződését, ezek a hibák, kikerültek volna belőle.

Lányos zavaromban beütöttem az interneten a szolgáltató nevét, hogy meggyőződjek arról, valójában miről szól a szerződés (amit ugye felelőtlen módon, magamnak kárt okozva, nem olvastam el).

Helyezzék magukat kényelembe, és kapaszkodjanak meg, mert az interneten szembesülhettem azzal, hogy a szolgáltató hány szerződés mellékletet dolgozott ki, és azokat milyen gyakran módosítja.

 

Az egyidejűleg érvényben lévő (egymásra épülő) szolgáltatói szerződések és azok módosításai, ezeknek egyenkénti és összes terjedelmük, 2015-ben

 

 

Megnevezés

Terjedelem

oldal

Változtatások száma

Megjegyzés

Általános Szerződési Feltételek (ÁSzF)

100

13 x

4 év alatt 58 x

Díjszabás és ÁSzF különös szabályai számlás előfizetés esetén

316

20 x

1/A. melléklet

Adatkezelési tájékoztatás

20

5 x

2. melléklet

ÁSzF üzleti (számlás) előfizetés esetén

117

9 x

3. melléklet

Szolgáltatás minőségi követelmények

2

3 x

4. melléklet

A szerződés megkötéséhez szükséges dokumentumok

6

1 x

3 féle egyéb

Hivatalos közlemények

6

10 x

-

Egy adott időpontban elolvasandó oldal

567

-

-

Egy év alatti összes módosított oldal

-

8845

-

 

A táblázat adatai szerint a rám vonatkozó általános szerződési feltételeket a tárgyévben 1300 oldalban (első sor), a csomagra vonatkozókat pedig 6320 oldalban (második sor) sikerült a szolgáltatónak össze sűrítenie. (Megjegyzem, hogy a Trianoni szerződés teljes szövege 97 oldal, ebből is látszik, milyen komoly szolgáltatóról van szó.)

 

A szolgáltató árképzési módszere

 

Megpróbáltam ellenőrizni a megkapott számlák helyességét, s az alábbi számítási metódust ismerhettem meg.

Adva van egy csomagdíj, amihez hozzáadják a kiegészítő havidíjat (ez minden hónapban állandó). Ehhez hozzáadják a szerződésben szereplő percdíj és a lebeszélt idő szorzatát, valamint a kapcsolási díjakat. Az így kijött összegből levonnak egy – a szolgáltató által „Forgalmi kedvezmény”-nek nevezett – összeget, ami a fizetendő számla végösszegét adja. A forgalmi kedvezmény kiszámításának algoritmusa nem ismert, de egy biztos, ha a havi lebeszélt idő úgy a szolgáltatón-, mint a más szolgáltatókon keresztül egyaránt a csomagdíjakon belül maradnak, a fizetendő számla díja a (jól csengő elnevezésű) forgalmi kedvezmény ellenére is magasabb, mint a csomagdíj és a kiegészítő havidíj összege.

Mindenesetre az tény, hogy minél kevesebbet beszél az ügyfél, úgy fajlagosan megnő az egy percre jutó beszélgetés díja (esetemben minden esetben így volt, a csúcs összeg esetén a szerződésben szereplő alapdíj 294 %-át tette ki).

 

Miért „fáj” nekem a kiegészítő havidíj?

 

A fix díj fizetésének indokai a szerződésekben nem találhatóak, összegszerűségükben pedig elérheti a csomagdíj (a tényleges szolgáltatás)  negyedét is (esetemben a csomagdíj 4420 Ft volt, a havidíj pedig ugye 1016).

 

A szerződésben nevesített, de szerepét (funkcióját) meg nem indokolt kiegészítő havidíjak éves összege ügyfelenként 12 ezer forint. A szolgáltatónak 3,6 millió előfizetője van. Ennek megfelelően éves szinten 43 milliárd forintnak megfelelő összeget szed be, legalábbis akkor, ha minden ügyfele előfizetéses (az ügyfelei kb. 90 %-a az).

 

A 12 ezer forint esetemben 5 havi vízdíjnak felel meg.

Emellett a havi számlák összege átlagban 500 forinttal haladja meg a számított értéket, továbbá – tekintve, hogy soha nem beszélem le a havidíjat – havonta 1000 forint körüli összeget hagyok bent a szolgáltatónál, azaz nem beszélem le. Így viszont már évi 30 ezer forint „többletkiadásnál” tartunk, persze szigorúan a szerződésben foglaltaknak megfelelően.

 

A kiegészítő havidíj összege a szolgáltatónál, országos szinten 40 milliárd forint évente. Ez megfelel 9 felcsúti stadionnak, vagy fél Dagálynak (amit az úszó VB-re építenek). A szemétszállítás díja országos szinten, évente nem éri el a kiegészítő havidíjak háromszorosát. Ebből tessenek kiindulni! Nem összesen, hanem évente szedi be ezt az összeget a szolgáltató. A „rezsi-pápának” mindez elkerülte a figyelmét.

Tájékoztatásként közlöm, hogy hazánkban 11,5 millió mobil telefon (az illető szolgáltatónál 3,6) van üzemben!!!!

 

Egyoldalú szerződésmódosítás

 

Ne tessék félni, a kasztrálásra nem érvényes, minden másra igen.

Már fél éve álltam levelezésben a szolgáltatóval, védve az igazamat, amikor arról értesített, hogy egyoldalú szerződésmódosítást hajt végre, aminek az a lényege, hogy 44 %-al emeli a havidíjat, egyben a csomag nevét is megváltoztatja. Ez havi 3250 forintos emelést (éves szinten 40 ezer forintos többletet) jelent, egyéb lényegi változtatások nélkül. Igaz, hogy a percdíjat csökkentették, de ha addig nem használtam fel havi 150 percnél többet, nem tartom kompenzációnak, hogy most 550 percet beszélhetnék.

Így az esetemben a korábban sérelmezett többletfizetésem újabb évi 40 ezer forinttal emelkedett volna, elérve az évi 70 ezer forintot (a régi, módosítás előtti összegnél nagyobbat).

Ezért, vállalva az 50 ezer forintos kötbérrel való fenyegetés esetleges beteljesedését, szolgáltatót váltottam.

A szolgáltatónál ugyanis a hűség nem hátrafelé, hanem előre érvényesül, azaz a 21 éves partnerségem – az ez idő alatt befizetett több millió forint (4 telefon után) – a szolgáltatónál nem számít. Ők a 24 hónapos hűségidőhöz ragaszkodnak, ami egy nagy értékű lakásbérleti szerződésnél sem szokványos, sőt sok esetben még egy házasságnál sem.

 

Mit lehet ilyen esetben tenni?

 

A szolgáltatóval interneten 29 oldalnyi levelezést produkáltunk, aminek a lényege, hogy soha nem a felvetésemre, vagy a kérdésemre kaptam választ. Emellett a közel egy év alatt még 12 válaszlevelet kaptam, minden eredmény nélkül.

Igénybe vettem fellebbviteli fórumokat is, hat helyen tettem panaszt, összesen 21 válaszlevelet kaptam, s csupán a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóságtól nyolcat (volt nap, amikor kettőt is, de más főosztályról).

A fellebbviteli fórumok – egy kivételével – helyből leráztak, az illetékességet áttolták a másikra. Általános tanácsuk volt, hogy polgári úton jelentsem fel a szolgáltatót, amit feltételezhetően ők sem gondoltak komolyan.

 

Egyetlen testület volt hajlandó a problémámmal foglalkozni, s ez a Csongrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara mellett működő Független Békéltető Testület volt. Ők annak ellenére voltak partnerek, hogy az ügyem nem tartozott a megyéhez (és ezt tudták is).

 

Közben valamibe „beletenyerelhettem”, mert a szolgáltató elkezdet telefonon, interneten és postai úton is keresni, hogy mindent elenged, csak lépjek vissza a keresetemtől.

 

Happyend nincs? De van

 

Lassan fél éve, hogy új szolgáltatónál vagyok (egy ideig a peres kapcsolattal párhuzamosan). Nincs kiegészítő havidíj, nincs többletszámlázás, nincs egyoldalú módosítás, nincs 50-50 %-os lebeszélhetőség. Már a számlákat sem ellenőrzöm. A régi szolgáltatónál fizetett 7-8000 forint helyett még soha nem értem el a havi 2 ezer forintot sem. Igaz, egy telefonos közösség tagja lettem, ahol nincsenek „becsapások”, s egymás érdekeit védjük.

 

S ha valaki kíváncsi, hogy ki volt a szolgáltatóm, üsse be a Google-ba annak a néhány szolgáltatónak a nevét, akik hazánkban működnek. Az én szolgáltatóm az volt, amelyikről minden évben megjelenik, hogy valamiért megbüntetik, sőt a büntetés összegét áthárítja az ügyfeleire.

 

Ezennel eleget tettem annak az ígéretemnek, miszerint az esetemet leírom, hátha segíthetek vele másoknak is, de legalábbis megerősíthetem a gyanújában (ha ilyen van).

 

/V. Zsolt/

 

 


 
  Kapcsolódó linkek
· Több hír: Publicisztika
· Több hír: akac


Legolvasottabb hír ebben a rovatban:
Publicisztika:

Ludanyi Horváth Attila: ÉBRESZTŐ, ÉLETREVALÓK!


  Hír értékelése
Értékelés: 5
Szavazat: 5


Értékeld ezt a hírt:

Kiváló
Nagyon jó
Jó
Átlagos
Rossz


  Parancsok

 Nyomtatható változat Nyomtatható változat


Az elsõ oldal indítása óta Ön a(z): Site Meter látogató
Ajánlott felbontás: 1024x768 MSIE 6.0
2003-2008 Š SZMM
Weboldallal kapcsolatos
tartalmi észrevételek: ta@szmm.hu
technikai észrevételek: info@szmm.hu
Szabad Magyarországért Mozgalom
MOVEMENT FOR A FREE HUNGARY
1151 Budapest, Fõ út 36.
Tel: 1/306-5863; Üzenet:06 70 600 9741
Internet: www.szmm.hu

            Kérjük, látogassa meg testvér szervezetünket: www.ömp.hu 

Szervezetünk NEM nonprofit szervezet, mivel nem voltunk hajlandók politikamentességi nyilatkozatot tenni, ezért a számunkra küldött adomány az adóalapból nem írható le. Ha ennek ellenére mégis volna, aki támogatna minket, úgy az vegye fel a kapcsolatot szervezetünkkel:


Ez a weboldal a PHP-Nuke Web portál rendszer segítségével jött létre, mely a GNU/GPl licensze alatt áll.

ilahi youtalkin windows7home replies