CímlapBelépés/Reg.KilépésÉszrevételekTartalomjegyzékLinkajánlóEmail

A doppingügy folytatása
Dátum: 2016. December 19. Monday, 10:03 Szerző: akac

Publicisztika

Vajon milyen kárpótlást szán a MKKSz (karöltve a MACs-csal), annak érdekében, hogy a Rióba ki nem utazott, így az olimpián részt nem vett sportolók érdekei ne sérüljenek?

Vajon lesz-e felelőse a kínos ügynek a MKKSz-nél és a MACs-nál?Ezen a  Hírportálon a riói olimpia előtt, augusztus 8.-án jelent meg, két olimpikon kajakosunk kizárása kapcsán egy cikk „A nem tipikus dopping is dopping”, címmel, amely többek között két olimpikonunk kizárásának vitatott okait vette górcső alá.

Most a cikknek-, illetve a témaadó eseményeknek máig is kiható következményeivel ismerkedhet meg.

Idézet az augusztusi írásból

Magyaros pótselejtező, avagy „nyakkendős” előzés az utolsó kanyarban

„Ma azzal kellett szembesülnöm, hogy atipikus gyorshajtást követtem el, amikor 49 kilométeres sebességgel haladtam a városban. Tisztában vagyok vele, hogy ez még nem büntetendő, a 49 kilométeres sebesség a megengedettnek még a 100 %-a sincs, a büntetendőnek pedig még annyi sem, de lássuk be, aki 49 kilométeres sebességgel képes menni, attól kitelik sokkal több is.

Hogy érthetőbb legyek, olyan ez, mint az atipikus (Nem tipikus, nem jellemző. szerk.) dopping.”

 

A példát a Horváth - Szomolányi kajakpárosnak az olimpiai részvételről való kizárásának indoklása miatt hoztam fel. Ők ugyanis olyan növekedést serkentő szert szedtek, amit ami nem minősül doppingnak, emiatt a versenyeken való részvételtől sem kellett volna a párost kizárni. Ez a MACS (Magyar Antidopping Csoport) kezdeményezésére, a MKKSZ (Magyar Kajak és Kenu Szövetség) egyetértésével mégis megtörtént. A fenti két olimpikon helyett – a NOB hozzájárulásával – más versenyzők utaztak ki az olimpiára, olyanok, akik bár kiváló versenyzők, de nem nyertek olimpiai akkreditációt. Hozzá kell tennem, hogy az akkori híradások is tudósítottak arról, hogy a szer „atipikus” fogyasztásával, a párosnak csak az egyik tagja volt vádolható, de hát az „együtt sírunk – együtt nevetünk” elv alapján a vétlen versenyző sem utazhatott az olimpiára.

 

A fenti eset, valamint a doppingolások körüli – kellően meg nem indokolt – intézkedéseket bíráló cikket az MKKSz-nek is továbbítottam, megfelelő következtetések levonásának céljából. A MACS döntésének indoklása ugyanis sántított, s a sajtóközlemények alapján azt lehetett leszűrni, hogy a MACS és a MKKSZ nem egyeztetett a fenti kérdésben. Érthetően fogalmazva a laikus olvasókban újólag felmerült a bundázás gyanúja.

 

A MKKSZ főtitkárának válasza

 

Tisztelt Vinczeffy Úr!

 

Köszönjük levelét. Szeretném kérni, hogy mielőtt legközelebb a témában kinyilatkoztatásokat tesz, tanulmányozza pontosan a Doppingellenes Tevékenyég Szabályairól szóló Kormányrendeletet, a Magyar Kajak-Kenu Szövetség Doppingellenes Szabályzatát, a Magyar Kajak-Kenu Szövetség Fegyelmi Szabályzatát és a Felnőtt Válogatott keret éves felkészülési programját és akkor minden bizonnyal elkerülhető lesz, hogy tárgyszerű tévedéseket vessen papírra!

 

Természetesen továbbra is szívesen állunk rendelkezésére!

 

Üdvözlettel,

 

Schmidt Gábor

Főtitkár

 

Idézet a válaszlevelemből

 

Tisztelt Főtitkár Úr!

 

Nagyon köszönöm, hogy válaszra méltatott. Segítségemre lett volna, ha a felsorolt jogszabályokon belüli "idevonatkozó" részeket kiemelve hívja fel a figyelmemet, a feltételezéseim helytelen voltára.

 

Így azonban kénytelen voltam a

1. Doppingellenes Tevékenység Szabályai (DTSz) (18 oldal),

2. Az MKKSz Doppingellenes Szabályzata ( 11 oldal) kiadványokat áttanulmányozni 

Az MKKSz Fegyelmi Szabályzata  tartalmából semmi nem szerepelt közös témánk homlokterében, ennek tanulmányozását későbbre halasztottam.

A kutakodásomat gyorsította, hogy az MKKSz Doppingellenes Szabályzata lényegileg a központi rendelkezések aktualizálása.

 

Ezek ismeretében kénytelen vagyok felvetni, hogy az üggyel kapcsolatos -  az illetékesek által kiadott - nyilatkozatok helytelen jogi kitételre hivatkoztak az indokolásaik során

 

Egyszóval, indoklásuk szerint egy új (növekedésserkentő) szert, mint doppingot vettek fel a listára, amelynek a büntethetőségi szintje magasabb, mint a sportolóinknál mért mennyiség, ezért nevezhető a viselkedésük atipikusnak. A szint feletti érték doppingvétség, azaz a sportoló akkor büntethető, alatta atipikus vétség. Ebből egyenesen az származik, hogy a szint alatt mért értékek, lehetnek bármilyen gyanúsak, vagy tendenciózusak, nem büntethetők. 

Emellett - szerintem - még két hibát követtek el. Egyrészt az egyik sportolónál  (a hírek szerint) egyszer sem találtak semmit, tehát ő "tiszta" volt. (Ezt a későbbiekben nehéz lesz kezelniük, de semmi kétségem nincs afelől, hogy megoldják valahogy.)

A másik hiba, hogy sajnos sem az újságírók, sem a közvélemény nem találkozott olyan nyilatkozattal, amit a MACs és az MKKSz közösen (egyeztetve) adtak volna ki. Így úgy tűnt, elbeszélnek egymás mellett, és illetéktelenül beszélnek bele a másik szervezet munkájába, másként magyarázva annak állítását. (Lehet, hogy volt normális egyeztetés, és fellépés is, de az a sajtón nem "jött át".)

 

Én, az Ön által megjelölt rendeletek közül, az Önök helyében más jogszabályra hivatkoztam volna, idézem (DTSz 10. oldal 12 §.  aa.):

 

-  azon szerek kivételével, amelyek tekintetében a tiltólista egyedi mennyiségi határérték eléréséhez, vagy meghatározásához köti a doppingvétség megállapítását - bármilyen mennyiségben jelen van - a tiltólistán szereplő tiltott szer, annak származéka, vagy markerje.

 

Ez jelentené azt, hogy egyedi mennyiségi határérték elérésénél, de bármilyen mennyiségben jelen van, akkor szankcionálható.

 

Ha a sportolók kizárásának indoklásául ezt adták volna elő, ráadásul "vállt-vállnak vetve", közérthető módon, nem írok cikket, vagy nem ilyen tartalommal.

 

Annak viszont kifejezetten örvendek, hogy az írásomban egyéb tényezőkre is kitértem, amelyekre nem volt ellenvetése. Ez esetekben a hallgatását elismerésnek, de legalábbis egyetértésnek vettem, ezúton is köszönve.

 

Örülök, hogy tisztázódtak a köztünk fennálló félreértések, ami persze nem jelenti azt, hogy mindennel egyetértek, de felvetem a kérdést, hogy mikor sikerül majd ezeket a félremagyarázható döntéseiket a széles közvélemény előtt is megnyugtatóan rendezni. Tovább megyek, mi lesz a kétkedő újságírók hadával?, - mert ha ők nem tesznek bogarat a fülembe, biz' Isten hallgattam volna.

 

És teltek-, múltak a hetek…

 

December 9-dikén került napvilágra, miszerint Baráth Etele, aki az MKKSz elnöki tisztjét töltötte be 21 éven át, önként lemondott, s kérte az elnökséget, őt többet ne jelöljék, hanem, idézem:

„Javaslom, hogy Schmidt Gábor legyen a következő ciklusban az MKKSz elnöke, aki egy személyben ellátná a főtitkári feladatokat is.”

 

December 14-dikén pedig az alábbi hír röppent fel:

 

 

Kínos! Felmentették a Horváth-Szomolányi kajakos duót

 

A Magyar Kajak-Kenu Szövetség (MKKSZ) fegyelmi bizottsága felmentette a kajakos Horváth Bencét és Szomolányi Mátét, akik ellen még a riói olimpia előtt indult eljárás, s bár kvalifikálták magukat, nem utazhattak az ötkarikás játékokra.

Fábry György, a fegyelmi testület elnöke emlékeztetett: több atipikus doppingminta alapozta meg a vizsgálat elindítását, a bizonyítékok, köztük az igazságügyi orvosszakértői vélemény azonban nem támasztották alá a vétséget.

"A felmentő döntés azért született meg, mert a fegyelmi bizottság nem tudta bizonyítani, hogy a versenyzők nem megengedett eszközökkel készültek" - fogalmazott.

 

Az MKKSZ elnöksége augusztus elsejei ülésén azért változtatta meg az ötkarikás játékokra kijelölt férfi kajakosok névsorát, mert a Magyar Antidopping Csoport (MACS) jelzése szerint közülük ketten - Horváth és Szomolányi - atipikus doppingmintát adtak le. A két sportoló több atipikus mintát produkált, ez a MACS írásbeli - és Tiszeker Ágnes MACS-vezető által szóban is megerősített - állásfoglalása szerint azt jelenti, hogy a mintavétel idején tiltott szer volt a szervezetükben - közölte akkor az MKKSZ.

 

Bár a két versenyző jogilag nem követett el doppingvétséget, de a MACS akkori állásfoglalása szerint a szervezetükben megállapíthatóan szintetikus növekedési hormont találtak - ezt erősítette meg az újabb vizsgálat is - ezért indult ellenük fegyelmi eljárás. A két kajakos ellen a MACS nem indított eljárást.

 

A vastag betűs kiemelést azért alkalmaztam, mert az MKKSz két egymás utáni mondatában mond ellent a saját állításának.

Egyébiránt sajátságos, hogy a kajakpáros kizárását az olimpiáról pár nap alatt döntötték el, a „dublőr-páros” benevezését soron kívül sikerült megoldani, míg a Horváth-Szomolányi páros felmentésére 4 hónap kellett.

(Igaz, az olimpiai eredményekért pénzek kifizetése is várat magára, de ez más ügy.)

 

Kárpótlás

 

Vajon milyen kárpótlást szán a MKKSz (karöltve a MACs-csal), annak érdekében, hogy a Rióba ki nem utazott, így az olimpián részt nem vett sportolók érdekei ne sérüljenek?

Vajon lesz-e felelőse a kínos ügynek a MKKSz-nél és a MACs-nál?

Egy sportolót a doppingolásra az serkent, hogy önmaga és a nemzete számára dicsőséget szerezzen. Egy MKKSz, és MACs döntéshozót mi vezérel, a tények elferdítésekor? Nem ért hozzá (akkor mit keres a szervezetnél), vagy egyszerűen fogalmazva csal?

A sportolók vétlenül bűnhődtek, a döntéshozók vétkezve büntetlenül maradhatnak?

 

Sajnos a Horváth-Szomolányi eset nem egyedi. Ha a sportágnál maradunk, említhetnénk Dombvárit is.

De az úszóknál is borult a bili (nem is egyszer).

 

Tisztulás, vagy helycsere?

 

Kiss László, Gyárfás Tamás, Szabó Bence, Baráth Etele, és a sor feltételezhetően folytatódik. Sajnálom, hogy a fenti neveket egy mondatba tömörítettem, mert valószínű az esetük egy lapon sem lenne említhető. De mégis. A képbe „belekacsint” Borkai Zsolt, Bartha Csaba,  Tiszeker Ágnes, Schmidt Gábor és még sokan mások, majd kiderül még, kik. Nem vádolom őket semmivel, hiszen egy laikus állampolgár vagyok, akit ráadásul mindenféle módon be akarnak csapni. Nem vádolok tehát, de mindnyájukat hibáztatom. Ők azok akik „körön belül” vannak. Nekik kellene tenni valamit a tisztulás érdekében, de vagy benne vannak nyakig, vagy nem mernek tenni semmit, s ez az eredmény szempontjából majdnem mindegy.

Lehet azonban, hogy a helyzet sokkal egyszerűbb. Egyszerű helycserékről van szó.

Neveket nem említek, nehogy úgy járjak, mint a sportolók, s én igyam meg a levét. Lehet, hogy nem kell bennfentesnek lenni ahhoz, hogy közelebb álljunk az igazsághoz.

 

 

/Zsoltibácsi/


 
  Kapcsolódó linkek
· Több hír: Publicisztika
· Több hír: akac


Legolvasottabb hír ebben a rovatban:
Publicisztika:

Ludanyi Horváth Attila: ÉBRESZTŐ, ÉLETREVALÓK!


  Hír értékelése
Értékelés: 5
Szavazat: 6


Értékeld ezt a hírt:

Kiváló
Nagyon jó
Jó
Átlagos
Rossz


  Parancsok

 Nyomtatható változat Nyomtatható változat


Az elsõ oldal indítása óta Ön a(z): Site Meter látogató
Ajánlott felbontás: 1024x768 MSIE 6.0
2003-2008 Š SZMM
Weboldallal kapcsolatos
tartalmi észrevételek: ta@szmm.hu
technikai észrevételek: info@szmm.hu
Szabad Magyarországért Mozgalom
MOVEMENT FOR A FREE HUNGARY
1151 Budapest, Fõ út 36.
Tel: 1/306-5863; Üzenet:06 70 600 9741
Internet: www.szmm.hu

            Kérjük, látogassa meg testvér szervezetünket: www.ömp.hu 

Szervezetünk NEM nonprofit szervezet, mivel nem voltunk hajlandók politikamentességi nyilatkozatot tenni, ezért a számunkra küldött adomány az adóalapból nem írható le. Ha ennek ellenére mégis volna, aki támogatna minket, úgy az vegye fel a kapcsolatot szervezetünkkel:


Ez a weboldal a PHP-Nuke Web portál rendszer segítségével jött létre, mely a GNU/GPl licensze alatt áll.

ilahi youtalkin windows7home replies