CímlapBelépés/Reg.KilépésÉszrevételekTartalomjegyzékLinkajánlóEmail

Mónus Áron feljelentette hazaárulás és további nyolc b?ntett vádjával Gyurcsányt
Dátum: 2004. November 23. Tuesday, 19:57 Szerző: akac

Tények és dokumentumok A Tankönyvkiadó vállalat elherdálása is a holokausztipar érdekeit szolgálja. Nemcsak arról van szó, hogy a biztos hasznot termelõ vállalat ezután nem a magyar államnak hozza a hasznot, hanem arról is, hogy a magyar ifjúság nevelését a zsidók határozottabban irányíthatják, hogy a magyar ifjakból holokausztipari munkásokat képezhetnek. Miután a zsidóság ránk zúdította a trianoni tragédiát, most megkísérli megakadályozni eme tragédia következményeinek enyhítését, amit a magyar állampolgárság megadása jelentene a jelenlegi magyar határokon túli magyaroknak.

Hódmezõvásárhelyi Városi Ügyészség

Feljelentés

Gyurcsány Ferenc és társai ellen
a Btk. 144. §-ába ütközõ hazaárulás bûntettének,
a Btk. 225. §-ába ütközõ hivatali visszaélés bûntettének,
a Btk. 211. §-ába ütközõ, a népszavazás rendje elleni bûntettnek,
a Btk. 147. §-ába ütközõ kémkedés bûntettének,
a Btk. 263/C. § (1), (2) és (3) bekezdésébe ütközõ bûnszervezet létrehozása bûntettének, a Btk. 316. §-ába ütközõ lopás bûntettének,
a Btk. 317. § (4), (5), (6) és (7) bekezdésébe ütközõ sikkasztás bûntettének,
a Btk. 319. § (3) bekezdésébe ütközõ hûtlenkezelés bûntettének,
a Btk. 323. §-ába ütközõ zsarolás bûntettének alapos gyanúja miatt

Elõadom, hogy 2004. november 20-án az alábbi, két csillag között megjelenített elektronikus hír érkezett számítógépemre:


* Tankönyv szerint
Ludwig Emil
2004. november 20. 0:01

Magyar Nemzet

Biztosak lehettünk benne, hogy a mostani, az egész Kárpát-medencét felverõ politikai zajban, amely a kettõs állampolgárságról szóló népszavazás közeledtével egyre hangosabb, valakik szép csöndben egy roppant célirányos kézmozdulatot hajtanak végre.

Az utóbbi évek tapasztalata szerint a legértékesebb állami vagyontárgyaknak magánzsebekbe való átjátszására ez a legalkalmasabb idõ, a jobb érzésû embereket ilyenkor súlyos, úgymond sorskérdések foglalkoztatják, nem törõdnek csiszlik üzleti ügyekkel.

Bárkinek legyen mondva az a Nemzeti Tankönyvkiadó Rt. nevû üzlettárgy, amelyik évente 400 millió forint tiszta nyereséget hoz annak a szerencsésnek, aki a tulajdonosának mondhatja magát. Ez a valaki tegnapelõttig a magyar állam volt, azóta a Láng Kiadó és Holding Rt. nevû magánvállalkozás. Mostanában már az sem szerez különösebb meglepetést, hogy a cég tulajdonosa történetesen a jelenlegi miniszterelnök korábbi üzlettársa. Még ha eltekintünk a hazai üzleti életben már-már rutingyakorlatnak számító "bennfentes kereskedés" ismételt fennforgásától (a pályázók és a tankönyvkiadó vezetõi köre közt ismert személyi kötõdések vannak), akkor is elképesztõ ez a mostani és alighanem megint csak következmények nélkül maradó kormányközeliség. Külön érdekessége a privatizációnak, hogy még egy hónapja sincs, amikor az Országházban egy fideszes képviselõ ezzel a címmel interpellálta az oktatási minisztert: "Gyurcsány Ferenc üzlettársáé lesz-e a Nemzeti Tankönyvkiadó Rt.?"; és amelyre a tárca államtitkára ezt találta válasz ni: "...önnel szemben én nem rendelkezem a jövõbe látás képességével." Arató államtitkártól láthattuk (Zuschlag társaságában a Terror Háza elõtt), hogy ezenkívül még milyen képességekkel nem rendelkezik, de az interpellálónak sem kellett kávézaccból megjósolnia, ki fogja megkaparintani a magyar tankönyvkiadás legzsírosabb falatját. Nem nehéz elképzelni, milyen tuti üzlet az iskolai könyvek megjelentetése. Még egy könyvet sem kell elolvasni ahhoz, hogy biztosra menjünk, elég megnézni az éves statisztikai adatokat: hány elsõ, második, harmadik stb. osztályos gyerek kezdi meg az iskolát szeptemberben, hányan tanulnak közülük számtant, irodalmat, ének-zenét és így tovább. A többi egyszerû szorzás. Itt bukni nem lehet, könyv raktáron nem marad, az állam (önkormányzat, egyéb iskolafenntartó) garantáltan kiegyenlíti a számlát. Akkora buli ez, mint megcsípni azt az állami nyomdát, amelyik a hivatalos nyomtatványokat - például a választásokkor sok millió számra készülõ címzett borítékokat - készíti elõre kialkudott áron és biztos állami fedezettel.

Ilyen feltételekkel nem nagy kunszt részt venni a "szabad piacgazdaságnak" nevezett társasjátékban, ahol a verseny más résztvevõit - igényes könyvkiadókat, minõségi munkát végzõ nyomdákat, terjesztõket - még az is padlóra dönthet, ha nem kapják kézhez idõben az államtól törvény szerint nekik visszajáró áfát. Igazi üzleti érzék manapság ahhoz kell, hogy jó idõben legyünk jó helyen. Az sem jár hátránnyal, ha a korábbi üzlettársunkból miniszter lesz egy közpénzzel jól eleresztett tárcánál. Vagy váratlanul õ lesz a miniszterelnök, aki erre való tekintettel átmenetileg felfüggeszti iparmágnási tevékenységét.

A privatizáció üdvtanának egyik hazai apostola, Bauer Tamás írja tegnapi cikkében: "A társadalom akkor jár jól, ha a termelõ vagyon annak a kezébe jut, aki azt hatékonyan tudja hasznosítani." Ez igaz is lehetne, de a szóban forgó esetben két ponton is sántít. Az állam (az ország) eddig is szép hasznot húzott a tankönyvkiadásból, a vagyon pedig ezúttal annak a kezébe jutott, akinek a biztos nyereséget szánták.

Az egész úgy történt, ahogy a tankönyvben meg van írva.


Nemzeti Internetes Összefogás Hírháló
| Hírküldés | Információ | Feliratkozás | Leiratkozás |
Közvetlen olvasó: 2032
*

Ugyanazon a hírhálón 2004. november 22-én a következõ hír érkezett: "Nagy a nemzet közös adóssága a zsidó származású emberekkel szemben - fogalmazott a miniszterelnök, miután a magyarországi izraelita vezetõkkel találkozott." Kiemelendõ, hogy a hírben idegen néphez tartozó emberekrõl, "magyarországi", nem pedig "magyar" zsidókról van szó. Egyébként Gyurcsány Ferenc hazudik: nekem nincs adósságom a zsidókkal szemben, hanem éppen ellenkezõleg Zoltai Gusztáv és a MAZSIHISZ tartozik nekem pénzzel és a Népszabadságban közzéteendõ bocsánatkéréssel a Fõvárosi Bíróság ítélete szerint. A zsidóknak a magyarellenes tevékenysége az 1830-as évek óta tart. Ennek keretében hamisítják a történelmünket, rombolják a nemzettudatunkat, bûntudat kialakítására törekszenek elsõsorban a fiatalok kárára. Ezt a célt szolgálja a "holokauszt" Imre Kertésztõl származó regényes, kitalált története is. Az Auschwitzban meghalt zsidókról beszélnek, de azt elhallgatják, hogy sokkal több zsidó halt meg Tel-Aviv-ban, mint Auschwitzban. Azonban az állítólagos holokausztot, valójában a zsidók fizikai munkára kényszerítését megelõzték azok a szörnyû gaztettek, amelyeket a zsidók az Osztrák-Magyar Monarchia idején, majd 1919-ben elkövettek a magyarok és a monarchia minden más népe ellen. Azokat a gaztetteket minden magyar hazafi csak elítélni tudja. A monarchia megmentését célul tûzve ki, Ausztriában létrejött egy hazafias, antiszemita mozgalom Karl Lueger, Bécs polgármeste--rének vezetésével. Az akkori magyar politikusok nem csatlakoztak e hazafias mozgalomhoz. Csak a katasztrófa után ismerték fel a magyarság védelmének szükségességét olyan kiváló magyar vezetõk, mint pl. gróf Teleki Pál. A két világháborút a zsidók idézték elõ, zsidó pénzemberek igen nagy pénzösszegeket fizettek azért, hogy elõsegítsék Adolf Hitlernek a hatalom megragadását Németországban. A zsidók még mindig tartoznak a magyaroknak bocsánatkéréssel és az általuk okozott károk jóvátételével. Megjelentettem olyan mûveket, amelyek ugyan megvilágítják a "holokauszt" elõzményei de csõddel fenyegetik a holoka-usztipart. Ide vonatkozóan, több más könyv mellett, két köny-vet fordítottam magyarra és hoztam forgalomba, amelyek rögzítik a zsidók és a szabadkõmûvesek magyarországi bûneit. Az egyik, François Trocase: Ausztria-Magyarország lerombolása a zsidóság és a szabad-kõ-mûvesség által, a másik, Jérôme és Jean Tharaud: Zsidó uralom Magyarországon Cion Bölcseinek Jegyzõkönyvei alapján. A könyveimet számos könyvesbolt terjeszti Budapesten és az ország jelentõsebb városaiban. Három könyvesboltot külön megemlítek, mert azok hazánk kulturális központjaiban találhatók. Budán: Püski Könyvesház, 1013 Budapest, Krisztina krt. 26.; Pesten: Fehérlófia Könyvesbolt, 1084 Budapest, József u. 8.; Szegeden: Antikvárium, 6720 Szeged, Kárász u. 16.

A Tankönyvkiadó vállalat elherdálása is a holokausztipar érdekeit szolgálja. Nemcsak arról van szó, hogy a biztos hasznot termelõ vállalat ezután nem a magyar államnak hozza a hasznot, hanem arról is, hogy a magyar ifjúság nevelését a zsidók határozottabban irányíthatják, hogy a magyar ifjakból holokausztipari munkásokat képezhetnek. Miután a zsidóság ránk zúdította a trianoni tragédiát, most megkísérli megakadályozni eme tragédia következményeinek enyhítését, amit a magyar állampolgárság megadása jelentene a jelenlegi magyar határokon túli magyaroknak. A zsidók közpénzen kampányolnak azért, hogy a választópolgárokat félrevezessék a népszavazás tétje tekintetében: azok hazudnak a határon túli magyarokért kiadott vagy kiadandó sok költségrõl, akikkel szemben fennáll az alapos gyanúja annak, hogy ellopták nemzeti kincsünk jelentõs részét a bevezetésben rögzített bûncselekmények révén.
A fentiek alapján kérem a Tisztelt Ügyészséget, szíveskedjék a nyomozást elrendelni. A jelen feljelentés szövegét eljuttatom a hírlistámon lévõ mintegy tízezer e-mail címre annak reményében, hogy a címzettek a feljelentéssel kapcsolatban adatokat szolgáltatnak az ügyészségnek.
Hódmezõvásárhely, 2004. november 23.
Tisztelettel:

Mónus Áron
6800 Hódmezõvásárhely
Zrínyi utca 27.
Tel.: (62) 242 270; Mobil: (30) 96 30 185
www.monusaron.com; monusaron@monusaron.com

 
  Kapcsolódó linkek
· Több hír: Tények és dokumentumok
· Több hír: akac


Legolvasottabb hír ebben a rovatban:
Tények és dokumentumok:

Mónus Áron feljelentette hazaárulás és további nyolc b?ntett vádjával Gyurcsányt


  Hír értékelése
Értékelés: 4.63
Szavazat: 52


Értékeld ezt a hírt:

Kiváló
Nagyon jó
Jó
Átlagos
Rossz


  Parancsok

 Nyomtatható változat Nyomtatható változat


Kapcsolódó rovatok

Tények és dokumentumok

Az elsõ oldal indítása óta Ön a(z): Site Meter látogató
Ajánlott felbontás: 1024x768 MSIE 6.0
2003-2008 Š SZMM
Weboldallal kapcsolatos
tartalmi észrevételek: ta@szmm.hu
technikai észrevételek: info@szmm.hu
Szabad Magyarországért Mozgalom
MOVEMENT FOR A FREE HUNGARY
1151 Budapest, Fõ út 36.
Tel: 1/306-5863; Üzenet:06 70 600 9741
Internet: www.szmm.hu

            Kérjük, látogassa meg testvér szervezetünket: www.ömp.hu 

Szervezetünk NEM nonprofit szervezet, mivel nem voltunk hajlandók politikamentességi nyilatkozatot tenni, ezért a számunkra küldött adomány az adóalapból nem írható le. Ha ennek ellenére mégis volna, aki támogatna minket, úgy az vegye fel a kapcsolatot szervezetünkkel:


Ez a weboldal a PHP-Nuke Web portál rendszer segítségével jött létre, mely a GNU/GPl licensze alatt áll.

ilahi youtalkin windows7home replies