Dr. Sajgó Mihály: Reflexiók
Dátum: 2017. April 07. Friday, 10:53
Rovat: JegyzetA CEU és a modern kori öntudat

 

Ki tudja, mi a kapcsolat Hemingway, Shaw, Sartre, Oppenheimer, az oxfordi hármak, Frederic Joliot, Yves Montand, Linus Pauling, Bertrand Russel (még rengeteg nevet tudnék említeni) között?

Ha nem tudnád, megmondom. Olyan csúcsértelmiségiek, akik könnytől homályos szemmel üdvözölték Lenin-Sztálin csodálatos társadalmi kísérletét (amiben voltak apróbb, említésre sem méltó hibák, mint a holodrom, vagy 40 millió ember kiirtása) és mindent megtettek annak sikere érdekében.

Lenin kitalált erre a halmazra egy frappáns elnevezést: ők voltak a hasznos idióták. De vajon mit mondana azokra, akik elhomályosult szemmel (és tudattal) imádják azt, aki fel akarja számolni a nemzeteket, Európában egy jellegtelen katyvaszt akar kialakítani, aki a genderizmussal egy biológiailag beteg és a teljes populáris leépülést propagáló rendet szorgalmaz, aki egy bukott neoliberális gazdaságpolitikát támogat, mindezeket pszeudo-egyetemi státuszban még tanítja is, így képezve ki janicsárjait akiket szimpatizánsainak segítségével szerte a világon kulcspozícióba juttat?

Hát ennek a beteg elmebirtokosnak is megvannak a hasznos hülyéi, akik közül elképesztően sokan vannak az MTA kötelékében, élükön az Akadémia elnökével.

 

Sajgó Mihály

 
 

Ha egy férfi nőnek képzeli magát

Az isztambuli egyezmény és a genderizmus

 

Ha egy férfi nőnek képzeli magát és úgy kíván élni vagy fordítva, az akárhogy is csűrik csavarják, biológiai rendellenesség. Ez maradjon annak a baja, akit a sors ezzel vert meg.

A liberális tudomány fétise, Darwin is azt szögezte le (jól felismerve a tényeket), hogy egy faj fennmaradásának feltétele a megfelelő ütemű szaporodás. a "Sokasodjatok....." nem isteni parancs, hanem a fennmaradás parancsszintű eszköze. Aki erre nem képes, lehet társadalmilag szuperértékű, de biológiailag selejt.

Az Isztambuli Egyezmény csak a társadalmi értéket veszi figyelembe, és ezt csempészi be a törvényalkotás rendjébe. Figyelmen kívül hagyja, hogy a sokasodás biológiai parancsát megtagadó azon felül, hogy biológiai selejt, erre a mentalitásra neveli a hatáskörébe kerülő és az ő példáját követni kívánó új generációt is. Azaz azokat a gyerekeket, akik törvényes úton ebbe a családnak nevezett homo-közösségbe kerülnek.

Azokat a gyerekeket, akik biológiailag normálisnak születtek, de a kétmamás(papás) családba utalva a természetellenes útra kerülhetnek. A családon belüli erőszak megfékezésre van mindenhol (az iszlám államokat leszámítva) megfelelő törvényi biztosíték. Ezt kell könyörtelenül érvényesíteni, nem pedig nem létező hiányára hivatkozva a morálisan züllesztő "gender" fogalmat és koncepciót törvényesíteni. Nem kell az Isztambuli Egyezmény.

 

Sajgó MihályMindenki (filmkritika)

 

Számomra egy film "jósága" két tényezőből adódik:

 

1) A megjelenítés (szereplők hitelessége, a rendezés, a fizikai kivitelezés, a színészi teljesítmény)

2) A mondanivaló, a sztori.

 

Az utóbbival van bajom, mégpedig érdemi. Először is miért nevezik a tanárnőt "gátlástalannak" a kommentárok? Mondjuk, ha egy kiváló zenekarba (mondjuk a szuper liberális Fisher Iván zenekarába) valami fatális hiba miatt, minden szigorú szűrés ellenére bekerül egy rossz hegedűs, mit tenne a szuper liberális Fisher Iván? Vajon odahívná a próba után ezt a hegedűst, és azt mondaná: "Uram, az ön hangszerkezelése elfogadhatatlan. Bennmarad a zenekarban, de szedje le hegedűjéről a húrokat és csak mímelje a hegedülést". Aligha.

Odahívná és a zenekarból kirakná. És akkor (és ezért) Fisher Ivánt gátlástalannak neveznék? Aligha.  A tanárnő gátlástalanságát én inkább abban látom, hogy a szép hangú de rossz hallású, hamisan éneklő leányzót nem rakta ki azonnal a kórusból. Aztán egy reggeli interjúból mesélt a valóság-háttérről a rendező. Egy ismerősének a lánya egy svéd iskola nagy énekkarában énekelt és a "gátlástalan" karvezető tátogásra ítélte. Nem küldte el az énekkarból, mert az iskola szuper liberális igazgatója szerint minden diáknak joga van az énekkari részvételre. Ha ilyesmit a svéd társadalom elfogad - mely köztudottan a liberális mocsárban imád dagonyázni - az ő bajuk. De az ilyen mentalitást égbe emelni és állami támogatással olyan üzenetet küldözgetni. hogy a pozícióba helyezésnél a hozzáértés másodrendű, elsőrendű a személyiségi jog.

Egy harmincfős osztály munkájának minőségét és képzési ütemét két retardált és lusta tanuló szellemi teljesítményéhez kell igazítani - ez a liberális oktatási koncepció egyik fő mantrája.

 

Sajgó Mihály

Megjegyzés:
A filmről szóló ismertetésekkor mindig kiemelik, hogy az 1991-ben játszódik. Miért fontos ez? Miért pont 1991-ben? S akkor melyik napon, s délelőtt, vagy délután?

 

 

Purim ünnepe, avagy

a preventív anti-holokauszt

 

Nemrégen ünnepelték a zsidók a Purimot. Nagy traktákkal, vígassággal töltött többnapos ünnep. De kevesen tudják, voltaképpen mit ünnepelnek. Eufemikus fogalmazás szerint a zsidó diaszpóra hajszálon múlt megmenekülését a Perzsa birodalomban, Ahasverus uralkodása idején. De mi is a zanzásított teljes történet az Ószövetség Eszter Könyvében leírtak alapján?

 

Perzsiában nagy létszámú szórványzsidóság élt, akik elődjeit Nabukadnezár hurcolta rabságba. Köztük volt Mordehaj, zsidóságát leplező királyi tisztviselő, akinek fogadott lányát Eszternek hívták. Történt pedig, hogy Ahasvérus király hatalmas – több hetes – lakomát rendezett, a lakomára odarendelte gyönyörű feleségét, akinek szépségével mint valami királyi bizsuval kívánt dicsekedni és a tivornyán afféle antik látvány-műsort akart rendezni (állítólag meztelenül akarta táncoltatni). A nej ezt megtagadta, amin a király bedühödött, a férfiúi méltóság megalázását látta és a szemérmes nőt elkergette.

Aztán új feleség keresésébe kezdett. Az esélyesek közé került a csodaszép Eszter, aki még szintén rejtette zsidó mivoltát és mit tesz Isten, Ahasvérus őt választotta.

Mordeháj pedig azzal csinált karriert, hogy kihallgatott két királyi testőrt, akik merényletre készültek a király ellen. Lányán, Eszteren keresztül ezt a király tudtára hozta, aki a két testőrt felakasztatta. Mordeháj jutalmul a palotában kapott lakást és tisztséget.

Ekkor már nem leplezték zsidó származásukat. Ez a gyors karrier nem tetszett Amonnak, a király miniszterelnökének, aki egyrészt azok leszármazottja volt, akik a zsidó elődökkel konfliktusba keveredtek másrész gőgjében nem viselte el, hogy Mordeháj nem adta meg neki az elvárt tiszteletet. Ezért affajta antiszemita agitációba kezdett, azt terjesztve, hogy egy népesség a perzsa birodalmon belül nem tiszteli a király parancsait, különbejáratú istenük van és engedetlenséget szítanak a birodalomban. A király ezt bevette és parancsba adta, hogy ezt a népséget egy általa megadott napon aggastyántól az újszülöttig egytől egyig hányják kardélre. Mordehájnak pedig ácsoltatott egy méretes akasztófát a palota előtt.

De lépett Eszter is: fejét kockáztatva bement a királyhoz (ilyen kéretlen megjelenésért még a feleségnek is halál járt). Sikerült levennie a lábáról, emlékeztette Mordeháj érdemeire. A király olyan annyira bedőlt, hogy mindent látatlanba megígért, amit csak kér.

Eszter meghívta egy lakomára Mordehájjal és a miniszterelnökkel együtt mondván, hogy majd akkor megmondja, mi a kívánsága. A lakomán pedig elmondta, hogy milyen aljas cselszövéssel vették rá a királyt a zsidók lemészárlására és mindezt a miniszterelnök tervelte ki. A király ezt is bevette és indulatosan kirohant a teremből. Ez alatt a miniszterelnök vesztét érezve leborult Eszter elé és életéért könyörgött. De visszajött ám a király és a kereveten fekvő szeretett neje előtt térdeplő minisztert erőszaktevés kísérletével vádolta (Eszter ezt persze nem cáfolta) és azonnali hatállyal felakasztatta a Mordeháj részére előkészített akasztófára.

Aztán Mordeháj sugallatára új parancsot írt: szabadkezet adott a zsidóknak valamennyi ellenségük kiirtására, vénembertől a csecsemőig. Amit azok készségesen meg is tettek: 75000 (hetvenötezer) perzsát mészároltak le, köztük a néhai miniszterelnök 10 fiát. Mordeháj pedig magas méltóságot kapott, attól kezdve a zsidók bármit tehettek, amit akartak, Mordeháj hatalmától tartva senki nem szólt semmit.

 

Hát ezt a preventiv anti-holokausztot, 75000 perzsa kiirtását ünneplik nagy eszem-iszommal, táncolva-énekelve napokig a hithű zsidók – akik annyira érzékenyek vélt vagy valós sérelmeik kezelésére. Ezt fényezte csúsztatásokkal a Vasárnapi Újság február 26-án reggeli  műsorában egy zsidó rabbi – gondosan elhallgatva a zsidók által elkövetett tömeggyilkosságot.. Ez hát a Purim története, ahogy Eszter könyvében leírta. Lehet, hogy Eszter Könyvét Goebbels vagy Csurka írta? Kérdés. hogyan ítélné meg a „demokratikus” világ azt a közösséget, mely a zsidóság kíméletlen kezelését heteken át eszem-iszommal ünnepelné?

 

S.M.

 

Képzelt példabeszéd.

 

"Történt pedig, hogy mikor Jézus az elesettek megsegítéséről beszélt, elé állt egy ember.

"Uram" – mondá, "a szomszéd faluban lakó felebarátom házába bebocsájtást kért egy szakadt ruhájú, mezítlábas éhes csoport. Menedéket és ételt kértek.

Tanításodhoz híven barátom ételt, italt és szállást adott valamennyiüknek. Ám az éj leple alatt a csoporttal tartó két gonosztevő erőszakot tett lányán, a házigazdát megölték, házát kirabolták majd elszöktek.

Mondd meg Uram, mi tévő legyek, ha egy ilyen csoport hozzám is bekopog?"

 

Szentatyám, Ferenc Pápa! Mi tévő legyen?

Várom válaszodat!

 

S.M.Dr. Sajgó Mihály a Gödöllői Agrártudományi Egyetemen  volt dékánja.A hír tulajdonosa: SZMM
http://szmm.hu

A hír webcíme:
http://szmm.hu/modules.php?name=News&file=article&sid=5375