A Párt adatai

A párt elérhetősége

http://szmm.hu/2016/10/21/a-part-elerhetosege/

A párt jelvénye színesben:

 ÖMP_logo_szines_szegely

A párt jelvénye fekete-fehér változatban:

ÖMP_logo_feketef

Alapinformációk:

 

 • A Pest Megyei Bíróság a Társaság a Természet-jog alapú Gazdaságoktatásért Egyesületet 2001. július 16. napján TE 3125 számon nyilvántartásba vette, majd az Egyesület a 2003. március 27-i közgyűlési határozat alapján átalakult Magyarországért Párttá, ami a Bíróság a 4.Pk.60.179/2001/11. számú, 2003. október 22-én kelt végzése alapján 2003. november 8-val jogerőre emelkedett.
 • A Pest Megyei Bíróság a 2011. július 20-én kelt, 60.179/25. számú végzésében a Magyarországért Pártot törölte a pártok (TP 3125) közül és a társadalmi szervezetek közé (TE-3125) jegyezte be, névváltoztatás nélkül.
 • Az Összefogás Magyarországért Párt a 2013. december 8-án megtartott közgyűlésén úgy határozott, hogy ismét pártpolitikai tevékenységet kíván folytatni, illetve nevét az „összefogás” szóval kiegészíti, továbbá a évi CLXXXI. törvény értelmében módosította alapszabályát.

 

1.§   A párt céljai

 • A természetjoggal összhangban álló társadalom kialakítása, gazdasági alternatívák keresése, annak előmozdítása, hogy a közéletben az ilyen jellegű gazdaságtani és politikai ismeretek is helyet kapjanak.
 • Az emberek közötti harmóniának kedvező politikai szemlélet, az alkotmányos evidenciák és értékek, valamint a társadalom és a természet közötti harmóniának (a környezetvédelemnek) kedvező közéleti szemlélet kialakítása és terjesztése, mindezen célok társadalmi és politikai képviselete.
 • Kapcsolatteremtés az Összefogás Magyarországért Párt szellemiségéhez közelálló hazai és nemzetközi szervezetekkel.
 • Az Összefogás Magyarországért Párt keresztényszocialista, értékkonzervatív, nemzeti szellemű párt. Politikai tevékenységét az evangéliumi szeretet-tanítás szellemében kívánja végezni. A munkajövedelemből élők érdekeit képviseli. Értékrendjét a természetjogra alapozott társadalmi, gazdasági és szociális elvek alkotják.
 • A párt tevékenységi területei:

A Párt céljai érdekében a következő tevékenységi területeken működik:

 1. természetjog-alapú társadalompolitikai, gazdasági és társadalmi folyamatok elindítása, annak képviselete;
 2. természetjog-alapú társadalom- és gazdaságelméleti művek összegyűjtése és kritikai feldolgozása;
 3. a párt céljainak megfelelő közösség, csoportok megszervezése;
 4. előadások, szemináriumok, viták szervezése, közlemények, média-műsorok közreadása;
 5. a forgalomban lévő (újonnan megjelenő) társadalmi és gazdasági ismereteket tárgyaló tananyagok (segédkönyvek) természetjogi alapon való bírálata;
 6. a természetjog szellemében fogant tananyagok megírásának, és elterjesztésének elősegítése; ilyen tárgyú írásművek kiadása és terjesztése;
 7. céljainak és javaslatainak képviselete a különböző társadalmi és politikai fórumokon.
 • Az Összefogás Magyarországért Párt magára nézve kötelezően elfogadja és betartja Magyarország Alaptörvényének rendelkezéseit, alkotmányos jogrendjét.
 • Az Összefogás Magyarországért Párt a pártok működéséről és gazdálkodásáról szóló (1989. évi XXXIII.) törvényt magára nézve kötelezőnek ismeri el.
 • Az Összefogás Magyarországért Párt tagjai, a közgyűlés résztvevői, a csatolt jelenléti ív szerint, a módosított Alapszabályt elfogadták, és meghatározták a társadalmi szervezet működésének feltételeit.

 

            A párt adatai

 • A párt neve: ÖSSZEFOGÁS Magyarországért Párt
 • A párt rövidített neve: Magyarországért Párt
 • A párt betűneve: ÖMP
 • Országos székhelye: H – 1151 Budapest Fő út 36.
 • Telefon: 06 1 306-5863  vagy 06 70 600 9741
 • Email: omp.level@gmail.com
 • A pártot az elnök képviseli.
 • A szervezet alapításának ideje: 2001.  július 16.
 • A párt alapításának ideje: 2003. március 27.
 • A párt pecsétje: körpecsét, középen a párt jelvénye (logója).
 • A párt jelvénye: a rajza „istenfás rózsa” minta, honfoglalás kori sírlelet alapján, amely Huszka József „A magyar turáni ornamentika története” című könyvének 200/4. ábráján látható. A rózsa (arany) körszegélyében az Összefogás Magyarországért Párt és alul a ÖMP felirat szerepel. ­

Az istenfás rózsa a teremtő és tökéletesítő isteni erő szimbóluma, a stilizált (piros) polip(szív)-forma egyesül a túlvilágot és a halhatatlanságot jelképező (piros, arany-kitöltésű) papirusz indával, a tökéletes harmóniát sugárzó, kerek(rózsa)-forma elrendezésben. A rózsa-alak közepén jelképes kő-oltáron áll az „egy az Isten” jelentésű kettős kereszt, két oldalán ősi jeleink: a nap és a hold.) Eltérés az eredeti grafikától az, hogy a négyosztatú rózsa közepén helyeztük el a jelképes kőoltáron álló – „egy az Isten” jelentésű – kettős keresztet, melynek két oldalán a Nap és a Hold látható.”

 • A párt: önálló jogi személy, képviseletében a mindenkori elnök jár el. A párt olyan, Magyarországon önkéntesen létrehozott, önkormányzattal rendelkező szervezet, amely az alapszabályában meghatározott célokra alakult, nyilvántartott tagsággal rendelkezik, és céljainak elérése érdekében szervezi tagjai tevékenységét.
 • A párt működési területe: Magyarország