ÖMP 5 kérdése és 5 + 1 felelet

Az Összefogás Magyarországért Párt (ÖMP) öt kérdést tett fel magának, amelyre öt rövid válasz született:

ÖMP_logo_szines_szegely

  1. Mit akarunk? – Magyarország gyarmati állapotát megszüntetni, gazdasági, politikai önállóságát, államiságának jogfolytonosságát helyre állítani, egy valóban önálló és független állammá nemesíteni. Nem elszigetelődni, de kölcsönös partneri viszonyt kialakítani más népekkel és nem idegen erők diktátuma alatt térdre rogyni.
  2. Hogyan akarjuk? – Békésen, az adott politikai lehetőségek kihasználásával.
  3. Kikkel akarjuk? – Mindazokkal, akik hazaszeretők, és tenni is akarnak érte. Mi elutasítjuk a bal-jobb politikai címkézést mivel értéknélkülivé vált mind a két fogalom. A haza és a nép iránti elkötelezettség nem ideológiai kérdés, hanem tisztesség és elkötelezettség kérdése. Hisszük, hogy van még hazánkban baloldali, jobboldali, konzervatív, liberális és keresztény értékeket képviselő nemzeti elkötelezettségű honfitársunk, akik készek lennének együtt munkálkodni hazánk felemelésén.
  4. Mikor akarjuk? Minél előbb, de bölcs megfontolással.
  5. Miből akarjuk? Tagjaink és támogatóink munkájával és segítségével, a választási törvény által biztosított lehetőségek tisztességes felhasználásával.
  6. Kik is vagyunk? Az Összefogás Magyarországért Párt keresztényszocialista, értékkonzervatív, nemzeti szellemű párt. Politikai tevékenységét az evangéliumi szeretet-tanítás szellemében kívánja végezni. A munkajövedelemből élők érdekeit képviseli. Értékrendjét a természetjogra alapozott társadalmi, gazdasági és szociális elvek alkotják.

Jelszavunk: „Csak a szeretet épít otthont, s Hazát!”

 

Budapest, 2015. december 28.

Email: omp.level@gmail.com

Honlap: www.ömp.hu