Már az USA jelenti a legnagyobb veszélyt a világbékére

Figyelem! Az alábbi írás egy nagyon fontos elemzés, – tessék figyelmesen elolvasni többször is! – MERT AMERIKA ITT ÁRULJA EL MAGÁT, EZ A TERVE, EZEN ÜGYKÖDIK!
 
 
Más kérdés, hogy NEM SIKERÜL NEKI, mert ehhez túl gyenge. – Mind gazdaságilag, katonailag, – de társadalmilag és erkölcsileg is. – AMERIKA AZÉRT GERJESZTI A HÁBORÚKAT SZERTE A VILÁGBAN, – HOGY A VÁLSÁGOT A SAJÁT HATÁRAIN KÍVÜL TARTSA!
Úgy kell neki a háború idegen földön, mint egy falat kenyér, – hogy lekösse a saját lázadóit, – elküldje a saját fegyvereseit, a határaitól távol gyilkolni. – Mindezzel saját gyengeségét leplezi, – a saját összeomlását próbálja elodázni, immáron X-ik alkalommal. – Ám ez nem megy a végtelenségig, – s ezt ők is tudják.
Ezért építették meg a FEMA táborokat, rendeltek sok 10 ezer koporsót, – s készülnek föl a katonai kormányzásra, a GRAY STATE-re.
S, akkor, ha Oroszország, s nem utolsósorban az Európai Unió ellenáll Amerika végső expanziós törekvéseinek, – a külföldre küldött agresszív hullámok visszacsapnak az amerikai szárazföldre, – s nem tudják többé a határaikon kívül tartani az erőszakot.

 

Ez lehet Amerika valódi jövője:

THE SECOND AMERICAN REVOLUTION

 

És, akkor íme a Stratfor álmodozása Oroszország széteséséről:

(Mi az a Stratfor? A hírszerzésre szakosodott austini vállalatot 1996-ban alapították. Wikipédia-oldala szerint stratégiai, taktikai és a megrendelő igényeire szabott hírszerzéssel foglalkozik, továbbá az írott és az elektronikus sajtóról szóló elemzéseket, céges biztonsági valamit geopolitikai elemzéseket készít.
NIF: Általánosan elharapózott vélemény szerint a magyar zsido Freeman által alapított és vezetett Stratfor a CIA egyik hosszú mancsa!
– Az alábbi anyagból könnyen eldönthető, hogy MOST KI IS VOLT A MEGRENDELŐ?

Stratfor: Oroszország feloszlik, Románia megszerzi Besszarábiát

A Stratfor előrejelzésében az áll, hogy 2015 és 2025 között Oroszország konkrétan feloszlik. Párhuzamosan ezzel, azok az országok, amelyek területeket veszítettek el a Szovjetunió javára, az elkövetkezendő években visszaszerzik azokat. Közöttük van Magyarország és Románia is. Ez utóbbi visszaszerzi Besszarábiát. (Amerikai mézesmadzag a románoknak – SzRTI.)
Az előttünk álló évtizedre vonatkozó stratégiai előrejelzésében a Stratfor ügynökség felveti a gondolatot, hogy bár az ukrajnai konfrontáció továbbra is a nemzetközi érdeklődés középpontjában marad, Oroszország jelenlegi formájában nem fog fennmaradni. Az orosz gazdaság energia-exporttól való egyértelmű függősége, illetve az árak alakulásának kiszámíthatatlansága miatt, Moszkva képtelenné válik fenntartani az intézményes kapcsolatokat az ország mai hatalmas területén.
Az elemzők arra számítanak, hogy Moszkva autoritása jelentősen csökken, ami Oroszország formális és informális töredezettségéhez fog vezetni. Egyébként e tekintetben az orosz nukleáris arzenál biztonsága jelenti az első számú aggodalmat.
Gazdasági csőd.
Oroszország csődöt mondott az energetikai erőforrások eladásából származó bevételek fenntartható gazdasággá alakításának folyamatában, ezért sebezhető maradt a nemzetközi piac áringadozásaival szemben. Mi több, Oroszország nem rendelkezik semmiféle védelmi mechanizmussal egy szabad piac erőivel szemben.
(És ki mondta, hogy Oroszország követni fogja a piacgazdaság törvényeit? – De mi van akkor, ha rááll a hadigazdaságra? Ahogyan azt már megtette, s győztes háborút is vívott utána. – SzRTI.)
fema-camp
A Stratfor szerint ez a helyzet az 1980-as és 1990-es évek jelenségeinek megismétlődését hozza, amikor is drámai módon csökkent Moszkva azon képessége, hogy fenntartsa az egész ország infrastruktúráját. Ez pedig arra fogja bírni az egyes régiókat, hogy védelmi módszerek után nézzenek, formális és informális autonóm entitások létrehozása által. Azok a gazdasági kapcsolatok, amelyek az orosz perifériát Moszkvával összekapcsolják, gyakorlatilag felszámolódnak – áll az elemzésben.
(Vagyis: Lázadásokat fognak generálni a nyugati titkosszolgálatok ezekben a régiókban. De ez a módszerük csak addig működött, míg Moszkvában liberális hatalom volt az úr. Lásd az áruló Gorbacsov, majd az alkoholista és könnyen befolyásolható Jelcin. – Putyin keményebben fog elbánni a lázadókkal. – SzRTI.)
Az erő megoldása.
Az idézett amerikai ügynökség emlékeztet arra, hogy Oroszország hagyományosan erőből oldotta meg az ilyen típusú problémákat, a titkosszolgálatok bevonásával. Azonban – akárcsak az 1980-as években – a titkosszolgálatok nem fogják tudni korlátozni azokat a centrifugális erőket, amelyek az egyesek régiókat Moszkva ellenőrzésén kívülre tolják.
„Ezúttal az FSZB erejét nagyban gyengíti, hogy vezetői gazdaságilag érdekeltek. Ahogy a gazdaság megbotlik, úgy botlik meg az FSZB is. Amennyiben pedig az FSZB nem fog tudni valós félelmet kelteni, Oroszország széttöredezését nem lehet megállítani” – vélik a Stratfor elemzői.
(És itt persze az elemzők kapitalista gondolkodásmódja képtelen átlépni saját árnyékán – SzRTI.
A titkosszolgalatok tisztjeinek gazdasági érdekeltségei nyilvánvalóak minden országban és ez mára már a mindennapi tevékenységüket is részben befolyásolja és gátolja!!! – NIF)
Der Weg in eine multipolare Weltordnung
A szovjetek által elfoglalt területek. 
„Oroszországtól nyugatra Lengyelország, Magyarország és Románia megkísérlik majd saját területeik visszaszerzését. Úgy fognak eljárni, hogy Fehéroroszországot és Ukrajnát is ebbe az irányba tereljék.
(Vagyis a sovinizmus örve alatt ezen államok nacionalistáit egymás, – de leginkább az oroszok ellen fogják uszítani a nyugati titkosszolgálatok. – SzRTI.
Sem Romániának, sem Magyarországnak nincsenek közös határai Oroszországgal!  A Stratfor ezt nem tudja? -NIF.)
Délen, az oroszok kapacitása, hogy az Észak-Kaukázust ellenőrizni tudja, lassan elpárolog, míg Közép-Ázsia számára egy instabilitási periódus kezdődik.
Észak-nyugaton Karélia régiója a Finnországhoz való csatlakozáson fog ügyködni, míg a távoli keleten a Kínához, Japánhoz és az Egyesült Államokhoz Moszkvánál közelebb eső területek függetlenként kezdenek majd viselkedni. A többi, Moszkván kívül eső régió nem feltétlenül az autonómiára fog törekedni, ám olyan helyzetbe kerül, hogy választhatná is akár az autonómiát. Nem egy Moszkva elleni lázadásról lesz szó, hanem a főváros azon kapacitásának csökkenéséről, hogy támogatni és kontrollálni tudja Oroszországot, ami egy úgynevezett vákuumot fog képezni. Mindaz, ami ebben a vákuumban tovább fog létezni, az nem lesz más, mint Oroszország darabjai” – így fest a Stratfor elemzőinek leírása a feldarabolódásról.
(Kérdés: vajon lesz-e pénze, s energiája a nyugati szolgálatoknak arra, hogy Szibéria, s az Orosz Távol-Kelet immáron hagyományos és több évszázados Moszkvához való kötődését tartósan megbontsák? – Mert ugyan vajon mihez kezdenek majd a nyugati ügynökök akkor, – ha a folyamatos lázítást megunva, maguk az orosz állampolgárok koncolják fel őket majd a vlagyivosztoki nyílt utcán? – SzRTI.)
USRAEL-VILAG-URA
Nukleáris válság. 
Az orosz föderáció felszívódása a következő évtized legnagyobb válságához fog vezetni: azoknak az offenzív nukleáris kapacitásoknak a problémájához, amelyek valamennyi orosz régióban jelen vannak. Moszkva központi hatalmának megszűnése felveti az ellenőrzés problémáját e rakéták fölött, és azt, hogy miként garantálható, hogy ezeket nem fogják használni. A Stratfor úgy látja, az egyedüli hatalom, amely ezt a problémát kezelni tudja, az Egyesült Államok, amely viszont nem tudja garantálni, hogy egyetlen nukleáris rakétát sem fognak kilőni.
Az Egyesült Államok kénytelen lesz valamilyen katonai megoldást kitalálni, ami ebben a pillanatban nehezen elképzelhető, elfogadhatja ezt a fenyegetést, vagy megpróbálhat gazdaságilag életképes kormányzásokat létrehozni azokban a régiókban, ahol ilyen típusú fegyver rendszerek vannak” – áll az elemzésben.
(Így indokolják meg előre is saját népeik előtt a valódi háborút Oroszország ellen. Felkészítvén a hihetetlen nagy véráldozatokra. – Abba a naiv hitbe ringatván saját magukat, hogy míg ők jól védhető atombomba- és sugárbiztos bunkerekbe húzódnak vissza, több évi élemmel ellátva, – addig az istenadta nép odakint pusztul és harcol majd az oroszokkal.
Hát ez az, ami nem fog nekik bejönni. – Mert a nép először a háborút generáló háttérhatalmi bankárcsaládokkal fog leszámolni, – nagyon jól tudván, hogy minden nyomoruk okozója, az őket kifosztó, s háborúba küldő pénzügyi és gazdasági oligarcha. – ADJANAK CSAK FEGYVERT A NÉP KEZÉBE! ADJANAK. MAJD MEGFORDÍTJÁK AZOKAT…)
Adjanak csak fegyvert a nép kezébe...
Szabad Riport
Források:  Terra Szabad Riport – Kolozsváros.ro
Kategória: Uncategorized | A közvetlen link.